عنوان مزایده 
صلح منافع يک قطعه زمين آستانه‌اي به مساحت حدود 33/ 8817 مترمربع داراي کاربري تجاري -اقامتي جزئیات
صلح منافع يک قطعه زمين آستانه‌اي به مساحت حدود 33/ 8817 مترمربع داراي کاربري تجاري -اقامتي جزئیات
صلح منافع يک قطعه زمين آستانه‌اي به مساحت حدود 8817/33 مترمربع داراي کاربري تجاري -اقامتي ....جزئیات
تجديد اجاره بخشي از زمين و مستحدثات نيروگاه گازي سابق شيروان به مدت 7 سال شمسي از 1398 الي 1402جزئیات
اجاره بخشي از زمين و مستحدثات نيروگاه گازي سابق شيروان به مدت 5 سال شمسي از 1398 الي 1402جزئیات
کانتينر 6 متري (مستعمل) ( 15 عدد واقع در انبار شرکت برق)جزئیات
آلومينيوم ساخته شده برگشتي (1000 کيلوگرم واقع در انبار شرکت برق)جزئیات
انواع کابل ضايعاتي و ضايعات غيرفلزي پوسته کابل برگشتي (4000 کيلوگرم واقع در انبار شرکت برق)جزئیات
کانکس دفتري (مستعمل) ( 1 عدد واقع در انبار شرکت برق)جزئیات
انواع آهن آلات برگشتي ( 10000کيلوگرم واقع در انبار شرکت برق)جزئیات
سيمان مخلوط کن ميکسرموتوري(مستعمل) ( 1 دستگاه واقع در انبار شرکت برق)جزئیات
انواع سيم فولادي برگشتي(گارد، فيبرنوري) (20000 کيلوگرم واقع در انبار شرکت برق)جزئیات
انواع کابل مس خالص برگشتي (1400 کيلوگرم واقع در انبار شرکت برق)جزئیات
انواع قرقره فلزي خالي مستعمل (100000 کيلوگرم واقع در انبار شرکت برق)جزئیات
انواع باطري برگشتي (278 عدد واقع در انبار شرکت برق)جزئیات
انواع سيم آلومينيومي برگشتي (45000 کيلوگرم واقع در انبار شرکت برق)جزئیات
انواع تانکر و مخزن - 4 عددجزئیات
انواع مقره هاي مستعمل - 30000 عددجزئیات
يکدستگاه سواري پژو 405 جي ال ايکس آي 12-181 الف 15جزئیات
يکدستگاه سواري پژو 405 جي ال ايکس آي 12-171 الف 15جزئیات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...