بسمه تعالي

سالي ديگر با تمامي سستي ها و سختي ها و گاهاً تلخي هاي ناشي از شيوع ويروس کرونا گذشت و کارکنان خدوم شرکت برق منطقه اي خراسان با استعانت از تحيات پروردگار و در ضل توجهات امام رئوف حضرت رضا (عليه السلام) سالي سرشار از موفقيت را به ارمغان آوردند.

در سال 1399 بار مصرفي (پيک نياز مصرف) مشترکين منطقه با 1/4 درصد کاهش نسبت به سال گذشته در تاريخ هفتم مرداد ماه به 4181 مگاوات رسيد. براي تأمين اين ميزان بار نيروگاه هاي منطقه (که ظرفيت نامي آن ها 5971 مگاوات مي باشد) توانستند 4405 مگاوات در پيک توليد داشته باشند و 25140 ميليون کيلووات ساعت انرژي توليد نمايند. در طي اين سال جمع تبادل با شبکه سراسري به 6252 ميليون کيلووات ساعت بالغ گرديد.

همچنين در بخش انتقال و فوق توزيع با برقدار شدن پست هاي 400 کيلوولت اختصاصي فولاد خاوران و خطوط انشعابي آن و افزايش ظرفيت پست 132/20 کيلوولت حافظ، ظرفيت پست ها به 17042 مگاولت آمپر و طول خطوط به 12218 کيلومترمدار بالغ گرديد.

از ديگر اقدامات مهم شرکت مي توان به راه اندازي کميته گذر از پيک و برنامه ريزي براي عبور موفق از پيک تابستان و زمستان 99 و اجراي موفقيت­آميز طرحهاي ملي پاسخگويي بار با کاهش 131 مگاوات بار در روز پيک شبکه سراسري و ثبت بيشترين همکاري کاهش پيک به ميزان 215 مگاوات، اجراي کابل کشي و حفاري به روش HDD ، انجام مطالعات طرح جامع شبکه انتقال و فوق توزيع شهر مشهد تا سال 1420، راه اندازي پارک بين المللي آموزش هاي تخصصي انتقال و فوق توزيع و تدوين دستورالعمل و تبديل وضعيت اپراتورها و نگهبان ها اشاره نمود.

از اهم برنامه­هاي شرکت درسال 1400 بهره برداري از پروژه هاي پست 132 کيلوولت مدولار دوغارون ، موبيل هاي بهار و سد دوستي 4، 2 پروژه خط 132 کيلوولت و آغاز عمليات اجرايي پست 400 کيلوولت GIS امام رضا همچنين طراحي و تويعه تونل ها، برنامه ريزي براي سرمايه گذاري پروژه بادي و خورشيدي بزرگ با ظرفيت 1000 مگاوات به همراه خط 500کيلوولت براي صادرات به کشور افغانستان، مکانيزاسيون فرايند انتخاب پيمانکار بر اساس فهرست بها، راه اندازي سيستم QR کد براي کالاهاي انبار، اجراي طرح نظارت از راه دور بر عمليات PM پست ها و خطوط، راه اندازي بازار رقابتي مديريت مصرف، ايجاد مرکز نوآوري آب و انرژي و راه اندازي آزمايشگاه سايبري را مي توان نام برد.

مطمئناً فايق آمدن بر مشکلات و اجراي پروژه هاي نيرورساني در اين شرايط تحريمي و کمبود نقدينگي منتج از آن توان و اراده اي وافر مي طلبد که همکاران صنعت برق استان هاي خراسان با تمام وجود و به نحو احسن در اجراي آن کوشيده اند و شايسته است به اين وسيله مراتب تشکر خود را از تک تک آنان اعلام داشته و براي ايشان و خانواده محترمشان از خداوند منان سلامت و سعادت مسئلت مي نمايم.

رضا رياحي

رئيس هيأت مديره و مديرعامل