بارگذاری...

New Page 1
نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس نمابر سامانه پیامک صندوق صوتی پست الكترونيكي
آقای مهندس مجید ارس نژاد  بازرس ویژه ماده 91 36103600 36103689 - -

m.arasnejhad@krec.ir

آقای بهنام دهرآزما  بازرس ویژه طرح تکریم مردم 36103160 36103169 - -

b.dahrazma@krec.ir

آقای محمد حبیب نیا دفتر حراست و امور محرمانه 36103170 36103179 50001400300200 36103186

m.habibnia@krec.ir

چاپ اين صفحه 
تاريخ: 1399/12/25