بارگذاری...

 

نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس نمابر پست الكترونيكي
مهندس محمود کامل مدير دفتر مهندسی طرح ها و بازرس ویژه ماده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری 36103510 36103599 m.kamel@krec.ir
آقای بهنام دهرآزما مدیر دفتر روابط عمومی و بازرس ویژه طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع 36103160 36103169 b.dahrazma@krec.ir
چاپ اين صفحه 
تاريخ: 1396/06/06