بارگذاری...

یکی از مهمترین اهداف شرکت برق منطقه ای خراسان به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه مادر تخصصی توانیر، ارائه سرویس بهینه به ذی‌نفعان، افزایش رضایتمندی مشتریان، تکریم ارباب رجوع و رعایت مفاد منشور حقوق شهروندی بوده است. در همین راستا، این وظیفه برای شرکت متصور است که نسبت به اخذ نظرات، پیشنهادات، انتقادات و شکایات مردم و صاحبنظران در حوزه صنعت برق، از طرق مختلف اقدام نماید.

این شرکت خود را موظف می داند تا مقررات، بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی را به اطلاع عموم رسانده و از طریق سامانه نظام پیشنهادهای شرکت برق منطقه ای خراسان به آدرس https://pishnahad.krec.ir/ ، نظرات و پیشنهادات شرکت‌ها را که خود انعکاسی از نظرات صاحبنظران و مردم می باشد، پیرامون موارد مختلف جمع آوری و بررسی نماید. پس از دریافت نظرات، نسبت به اصلاح و سپس تصویب و اجرای آن‌ها اقدام می‌شود.

این شرکت در سامانه میز خدمات الکترونیک و از طریق خدمت ثبت شکایات نسبت به اخذ شکایات، انتقادات و پیشنهادات و همچنین درخواست های مردم در تمامی حوزه های مرتبط با خدمات صنعت برق اقدام می‌نماید. ضمنا در این سامانه برای هر یک از خدمات ارائه شده به شهروندان نظرسنجی مستقل به منظور افزایش کیفیت خدمات انجام میگردد.