بارگذاری...

  1- چگونه هزینه برق خانگی را محاسبه کنیم؟
  بمنظور محاسبه هزینه برق مصرفی می توانید از صفحه اصلی سایت اینترنت قسمت خدمات الکترونیک لینک ماشین حساب تعرفه را انتخاب نمایید.
  2- چگونه می توان منابع کتابخانه را جستجو کرد؟
  از طریق لینک کتابخانه در قسمت ویژه کارکنان صفحه اصلی سایت اینترنت وارد سایت کتابخانه شده  و با استفاده از جستجوی ساده و یا پیشرفته منبع  مورد نظر خود را جستجو می نمایید.
   3- متقاضیان شغل برای اشتغال در این شرکت و یا وزارت نیرو ، باید چه اقداماتی انجام بدهند؟
  به منظور اطلاع از وجود آزمون استخدامی در این شرکت با مراجعه به صفحه اصلی سایت شرکت و انتخاب لینک استخدام در قسمت خدمات الکترونیک و یا جهت اطلاع از وجود  آزمون استخدامی در سایر شرکت های تابعه وزارت نیرو با مراجعه مستقیم به سایت آزمون وزارت نیرو به نشانی      www.azmoon-niroo.com  
   4- نحوه خرید انشعاب برق از شرکت برق منطقه ای چگونه است؟
  جهت خرید انشعاب برای مصارف خانگی و یا مصارف زیر 7 مگاوات به شرکت توزیع نیروی برق مشهد مراجعه نمایید جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد مصارف بیشتر از 7 مگاوات می توانید  لینک سایت مشترکین در قسمت خدمات الکترونیک را انتخاب نمایید.
   5- آیا در این شرکت، خدمات به صورت الکترونیک ارائه می شود؟
  بله. برای مشاهده لیست خدمات الکترونیک قابل ارائه می توانید در صفحه اصلی سایت شرکت قسمت خدمات الکترونیک را مشاهده نمایید.
   
چاپ اين صفحه
تاریخ: 1396/02/10