گزارش تصویری
محمدحسن متولی‌زاده از پست 132 کیلوولت زیرزمینی جانباز مشهد و اولین پروژه استفاده از روش حفاری افقی جهت‌دار در احداث خطوط کابلی زیرزمینی فوق توزیع HDD در مشهد بازدید کرد.
اخبار
پیک برق خراسان