نظرسنجی
در صورتی که نظری روی پیشنویس های سیاسی و مقررات استانی دارید بیان فرمایید :
در صورتی که پیشنهادی در رابطه با بهبود ارائه خدمات شرکت برق منطقه ای خراسان دارید، بیان فرمایید :