بارگذاری...

آدرس:

مشهد-انتهای بلوار وکیل آباد قبل از دوراهی طرقبه-شاندیز شرکت برق منطقه اي خراسان

کد پستی:

 91843

مرکز تلفن شرکت برق منطقه ای خراسان:

051-38541031-9

تلفن گویای برق منطقه ای خراسان:

 051-36103000

شماره تماس روابط عمومی:

051-36103160 و 36103161-051

دورنما مدیرعامل:

051-36103099

دورنما روابط عمومی:

36103169 -051  و 36103198-051

شماره تماس واحدهای شرکت

 

پست الکترونیک:

Info@krec.ir

پست الکترونیک روابط عمومی:

ravabet@krec.ir

 

ارتباط با مدیران واحدهای شرکت

 

تماس با ما

شما می توانید از طریق فرم تماس با ما، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.