عنوان مناقصه 
فراخوان تامين منابع مالي خريد تجهيزات خطوط انتقال و فوق توزيع کشور (اولويت اول).نمایش
خريد 34 دستگاه سلول 20 کيلوولت و رله هاي حفاظتينمایش
ساخت و نصب پايه هاي بتني خط 132 کيلوولت تک مداره شهرک صنعتي فردوسنمایش
احداث پست 20/132 کيلوولت ديهوک و توسعه پست 400کيلوولت گلشن طبسنمایش
احداث بي دوم ترانس پست 20/132 کيلوولت شهرک صنعتي کاويان نمایش
خريد تجهيزات و نصب و راه اندازي راکتورهاي پست 400 کيلوولت شادمهرنمایش
خريد 2 دستگاه ترانسفورماتور قدرت، زمين وکمکي براي شهرک هاي صنعتي طبس و خوسفنمایش
خريد تجهيزات اصلي پست ها و خطوط انتقال و فوق توزيع طرح جامع مشهد (مرحله دوم)نمایش
فراخوان ارزيابي کيفي خريد کابل و متعلقات خط ارتباطي کابلي پست 132 کيلوولت فرهنگنمایش
تامين منابع مالي موردنياز براي پروژه خريد تجهيزات خطوط انتقال و فوق توزيع کشورنمایش
احداث پست 132/20 کيلوولت تجن و توسعه يک بي خط 132 کيلوولت در پست سرخسنمایش
فراخوان ارزيابي کيفي خريد مقره هاي سيليکوني، سراميکي يا شيشه اي خطوط انتقال نيروي برق کشورنمایش
خريد سيم گارد حاوي فيبرنوري (OPGW ) و فيبرنوري کانالينمایش
حفاري و کابل کشي خط 132 کيلوولت دانشجو فرهنگ به روش حفاري افقي جهت دار HDDنمایش
خريد کابل هاي خطوط انتقال نيروي برق کشورنمایش
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...