عنوان مناقصه 
خريد رله هاي موردنياز معاونت بهره بردارينمایش
خريد مقره هاي بشقابي ( سراميکي - شيشه اي) خطوط انتقال برقنمایش
خريد 2 دستگاه ترانسفورماتور کمپکتنمایش
خريد سيم فاز براي خطوط انتقال و فوق توزيع استان خراساننمایش
اتوماسيون 15 پست فوق توزيع برق منطقه اي خراسان به روش EPC نمایش
تأمين تجهيزات و عمليات اجرايي خط 132 کيلوولت تک مداره سرخس-تجننمایش
خريد يراق الات خطوط انتقال نيروي برق کشور ( اولويت اول)نمایش
خريد برج جهت تکميل خط 400 کيلوولت بجنورد - اسفرايننمایش
حفاري و کابل کشي خط 132 کيلوولت دانشجو فرهنگ به روش حفاري افقي جهت دار (HDD)نمایش
فراخوان تامين منابع مالي خريد تجهيزات خطوط انتقال و فوق توزيع کشور (اولويت اول).نمایش
خريد 34 دستگاه سلول 20 کيلوولت و رله هاي حفاظتينمایش
ساخت و نصب پايه هاي بتني خط 132 کيلوولت تک مداره شهرک صنعتي فردوسنمایش
احداث پست 20/132 کيلوولت ديهوک و توسعه پست 400کيلوولت گلشن طبسنمایش
احداث بي دوم ترانس پست 20/132 کيلوولت شهرک صنعتي کاويان نمایش
خريد تجهيزات و نصب و راه اندازي راکتورهاي پست 400 کيلوولت شادمهرنمایش
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...