عنوان مناقصه 
خريد کليد و سکسيونر پست هاي شهرک صنعتي خراسان رضوينمایش
عمليات بهينه سازي و رفع معايب ساختماني امور انتقال نيروي جنوب شرکت برق منطقه اي خراساننمایش
خريد سيم هاوک، اوريول و فيبرنورينمایش
خريد يک دستگاه ترانسفورماتور قدرت 200 مگاولت آمپر و لوازم يدکي براي پست بجنورد نمایش
انجام خدمات خودرويي با راننده جهت حوزه ستادي و واحدهاي اجرايي معاونت بهره بردارينمایش
انجام خدمات خودرويي با راننده جهت امور انتقال نيروي جنوبنمایش
انجام خدمات خودرويي با راننده جهت امور انتقال نيروي شمالنمایش
خريد يک دستگاه بي ترانس 132 کيلوولت موبيلنمایش
خريد مقره هاي بشقابي (سراميکي-شيشه اي) خطوط انتقال برق خراساننمایش
خريد کارت هاي CPU پايانه راه دور RTU560نمایش
توسعه پست 400 کيلوولت گلشننمایش
انجام بيمه تمام خطر نوع A با پوشش کامل و عمليات بارگيري ،حمل و تخليه دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت 200و30 مگاولت آمپرنمایش
خريد باتري هاي حوزه بهره بردارينمایش
انجام خدمات نظافت کلي و روزمره ساختمان هاو محوطه پستهاو ادارات امور انتقال نيروي جنوبنمایش
انجام خدمات نظافت کلي و روزمره ساختمان هاو محوطه پستهاو ادارات امور انتقال نيروي شمالنمایش
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...