عنوان مناقصه 
خريد کليد و سکسيونر پست هاي شهرک صنعتي خراسان رضوينمایش
خريد يک دستگاه ترانسفورماتور قدرت 200 مگاولت آمپر و لوازم يدکي براي پست بجنورد نمایش
مناقصه محدود دو مرحله اي خريد يراق آلات خطوط انتقال برق کشور (بخش دوم)نمایش
مناقصه محدود دو مرحله اي خريد کابل هاي خطوط انتقال برق کشور (بخش دوم)نمایش
عمليات اجرايي احداث فونداسيون خط 132 کيلوولت تک مداره سرخس-تجننمایش
خريد کابل، سيم و تجهيزات تابلويينمایش
خريد تجهيز RTU و ترنسديوسرنمایش
خريد کليد و سکسيونر پست هاي شهرک صنعتي خراسان رضوينمایش
اصلاح خط 132 کيلوولت تغذيه پست پرديسنمایش
خريد 10 دستگاه سرور مرکز ديسپاچينگنمایش
خريد تجهيزات ، نصب ، تست و راه اندازي رآکتورهاي پست 400 کيلوولت شادمهرنمایش
خريد کليد و سکسيونر پست هاي شهرک صنعتي خراسان رضوينمایش
عمليات بهينه سازي و رفع معايب ساختماني امور انتقال نيروي جنوب شرکت برق منطقه اي خراساننمایش
خريد سيم هاوک، اوريول و فيبرنورينمایش
خريد يک دستگاه ترانسفورماتور قدرت 200 مگاولت آمپر و لوازم يدکي براي پست بجنورد نمایش
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...