شرکت برق منطقه ای خراسان

  فرم ثبت درخواست اعلام آمادگی شرکت ها جهت همکاری برای مدیریت مصرف برق در ساعات اوج بار تابستان
متقاضی محترم، احتراماً خواهشمند است به منظور ثبت درخواست و امکان هماهنگی های بعدی فرم زیر را تکمیل فرمایید.
نام شرکت *
سمت *
شماره تماس(ثابت) *
شماره همراه *
نشانی *
درج رزومه و سوابق کاری *
پیشنهادات،توضیحات و یا سوالات احتمالی