نیروگاه های بادی
ظرفیت جهاني انرژي بادي منصوبه در دنيا تا پايان سال 2017 ميلادي 540 گيگاوات بوده که سهم ايران جمعاً 190 مگاوات مي باشد. اولين مزرعه بادي کشور در استان خراسان رضوي و در منطقه بينالود با ظرفيت 28.4 مگاوات در سال 1386 افتتاح و در سال 1393 نيز 4.1 مگاوات به ظرفيت منطقه مذکور اضافه گرديد. در منطقه خواف نيز اولين توربين 1.5 مگاوات در ارديبهشت ماه سال 1392 شروع به توليد نمود. متعاقب آن توربین هاي 750 کیلوواتي شرکت توان باد در اسفند ماه سال1392 و 2.5 مگاواتي شرکت نيروگاه هاي بادی آترين ایرانیان در سال1394 شروع به توليد نمودند.
با توجه به گستردگی سه استان خراسان و پتانسیل بسیار خوب این منطقه از جمله مناطق بينالود، نشتيفان و خواف (بهترین کريدور باد کشور و یکی از بهترین کريدورهاي بادي دنيا) و ديگر نقاط مستعد استان لزوم بهره برداری از انرژی بادی و تولید برق تجديد پذير ضروری می باشد. احداث نيروگاه هاي بادي در مناطق مستعد استان بخصوص منطقه خواف کمک بسيار شاياني به توسعه انرژي هاي تجديد پذير در کشور خواهد نمود و به جهت پاک بودن انرژي ياد شده و عدم استفاده از سوخت هاي فسیلي در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي است. علاوه بر آن به توسعه اقتصادي و رونق کسب و کار و اشتغال زايي استان نيز کمک مي نمايد. با توجه به مزاياي ياد شده، منطقه خواف به عنوان منطقه ويژه اقتصادي انرژي هاي تجديد پذير تعيين که به تصويب هيأت دولت رسيده و در نوبت تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي است. به اين منظور شرکت برق منطقه خراسان با همکاري سازمان انرژي هاي نو ايران (سانا) نسبت به تهيه نقشه کريدور بادي کل منطقه خواف و محور نشتيفان به تايباد اقدام نموده است تا با همکاري استانداري خراسان رضوي و دستگاه هاي اجرايي سطح استان با هدف تسهيل در فرآيند تأمین زمين مورد نیاز براي سرمايه گذاران نيروگاه هاي بادي اقدام نمايد. در حال حاضر 475 مگاوات در منطقه خواف داراي موافقت نامه سه جانبه بين وزارت نيرو، استانداري خراسان رضوي و سرمايه گذار مي باشد.
بيش از88 شرکت سرمايه گذار براي احداث نيروگاه بادي در مناطق بينالود، خواف و نشتيفان اعلام آمادگي نموده و در حال انجام پيگيري امور مربوطه جهت احداث نيروگاه بادي هستند. در ساير نقاط استان های خراسان نيز سرمايه گذاران در حال بررسي جهت احداث نيروگاه بادي مي باشند.
از دستاوردهای احداث 100 مگاوات نیروگاه بادی نمونه در منطقه خواف می توان به موارد زیر اشاره نمود:
• بالغ بر 400 میلیارد تومان سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی
• صرفه‌جويي سالانه 120 ميليون  ليتر سوخت مايع
• عدم انتشار سالانه 300 هزار تن دي‌اكسيد كربن
• اشتغال‌زايي و رونق اقتصادي
• توسعه فناوري مولدهاي بادي در كشور
• تولید بیش از 400 میلیون کیلووات ساعت در سال (که معادل دو برابر مصرف فعلی شهرستان خواف و یا دو برابر مصرف سیمان شرق می باشد)
وضعیت تولید نیروگا های بادی محدوده برق منطقه ای خراسان در سال 1397
نيروگاه واحد قدرت نصب شده متوسط قدرت عملی توليد ناخالص مصرف داخلي تولید خالص
مگاوات مگاوات مگاوات ساعت مگاوات ساعت مگاوات ساعت
بادی بینالود 43 واحد
 0/66 مگاواتی
28.4 28.4 58962.3 116.7 58846
2 واحد
 2/05 مگاواتی
4.1 4.1 12508.5 16.1 12492.5
جمع 32.5 32.5 71470.8 132.8 71338.0
بادی خواف واحد 1
(بهین خواف)
1.5 1.5 4768.2 13.4 4754.9
واحد 2
(توان باد)
0.8 0.8 1498.3 9.3 1489
واحد 3
(آریا رازی خواف)
2.5 2.5 109.9 15.2 94.7
جمع 4.8 4.8 6376.4 37.8 6338.6
جمع کل 37.3 37.3 77847.2 170.6 77677