تعداد مشتركان تعرفه هاي مختلف به تفکيک توزيع
شهرستانخانگیعموميكشاورزيصنعتيتجاريروشنایی معابرجمع كل
بينالود(طرقبه شانديز)404571607474300727231250422
مشهد12150886894731461227319943459071504795
توزیع شهرستان مشهد12555457055436201257320670662191555217
باخرز1675256844948124710419168
بجستان12914555322112141611915438
بردسکن298721057640341381528336008
تايباد32897981577165392722138768
تربت جام6029516211078173764441271223
تربت حيدريه854602697106250212820603103144
جغتاي1608552342972136315318625
جوين18796616483109208416022248
چناران72572291213235246249110484684
خليل آباد19575546604106244014023411
خواف405441225546263363731446529
خوشاب14068454350396378715635
داورزن136105284555698010115730
درگز26308102425187364631731633
رشتخوار1981764552565142114422617
زاوه2375366762297141515926713
سبزوار12026841511342121618905638146520
سرخس27878827483108255222932077
صالح آباد11395459113993912213037
فريمان301431113663336379034636391
فيروزه194447823888990118021784
قوچان661252379960287738353177665
كاشمر647641915628493970139477895
كلات127795461845089416314616
گناباد3834815201021386640442548104
مه ولات19674594727106278716824056
نيشابور151601500019791281201301011181002
توزیع خراسان رضوی10657373590518204712012912786281264721
استان خراسان رضوی23212821064592182419693335833148472819938
اسفراين463211640659363527438254639
بجنورد111604542164762814518845133663
جاجرم1402556232178160313816727
راز و جرگلان137546851063481219515586
شيروان545731878728255676546464663
فاروج1804769543681158219821039
گرمه86973511735714908510853
مانه و سملقان309861191419220340231036528
توزیع خراسان شمالي2980071242334891716354462617353698
بشرويه10498564408132167613913417
بيرجند102355542942575414251984124198
خوسف116136464788777223213828
درميان18995102835576100125621711
زيرکوه1528275825038110418017612
سرايان13190619391109165414416107
سربيشه15941957394114110231518823
طبس297771445587330452148537145
فردوس19515968469400271226324327
قاينات495462056923474510044458543
نهبندان19000106144395171039022699
توزیع خراسان جنوبي3057121553151232609356033832368410
آب منطقه اي خراسان شمالي(پمپاژ سد شيرين دره)0010001
آب وفاضلاب مشهد(پمپاژ آب سد دوستي)0010001
ايران خودرو خراسان 0001001
پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد(خانگيران)0001001
پرديس کاغذ پارسيان0001001
تعاوني توليدي و توزيعي مجتمع فولاد شمش نگين مشهد0001001
ذوب پولاد بارثاوا0001001
سنگ آهن سنگان خواف0001001
سيمان باقران0001001
سيمان بجنورد0001001
سيمان خاکستري جوين0001001
سيمان زاوه0001001
سيمان شرق0001001
سيمان غرب آسيا0001001
سيمان لار0001001
سيمان مجد خواف0001001
شرکت آلومينا ايران(پروژه شمش آلومينيوم جاجرم)0001001
صنايع فولاد کبکان0001001
صنعتي و معدني توسعه ملي(برق موقت طرح کنسانتره)0001001
طرح فولاد سبزوار(برق موقت واحد احياء)0001001
طرح کنسانتره و گندله سازي شرکت فولادمبارکه اصفهان(برق موقت طرح گندله سازي)0001001
فروکروم جغتاي0001001
فولاد خراسان0001001
قطار شهري مشهد-خط 2(حمل ونقل عمومي)0010001
قطار شهري مشهد-خط 3(برق موقت TBM)0000101
لوله گستر اسفراين0001001
مجتمع صنعتي اسفراين0001001
معدن پروده طبس0001001
کارخانجات لوله و پروفيل صفا توس0001001
کشت و صنعت جوين(کارخانه اسيدسيتريک)0001001
مستقیم انتقال و فوق توزیع003261030
جمع کل29250011344133043924044406883212963542076
درصد از کل82.583.790.860.6811.490.6100