مصرف مشتركان تعرفه هاي مختلف به تفکيک توزيع مگاوات ساعت
شهرستانخانگیعموميكشاورزيصنعتيتجاريروشنایی معابرجمع كل
بينالود(طرقبه شانديز)72838280974430743514423019551240608
مشهد266738482267559832716006858158181873666692255
توزیع شهرستان مشهد274022285077264263416441998581191969176932863
باخرز2608526831287535312759181149744
بجستان1948342193101139712812251464010
بردسکن4732867041536674973964675624269529
تايباد60633138722866378752100078272388173
تربت جام1089852173341972116878167696756590842
تربت حيدريه14122026504213171558212754715119479382
جغتاي241573111120128333528163265156812
جوين285473471145012823836164272193156
چناران98952206502355172035031904820512598182
خليل آباد33353368198292234044773809145952
خواف67413990110628823291770415925230522
خوشاب17524175880863119614293511106281
داورزن1553328686061918542063140784344
درگز4283097711504029607297412082018
رشتخوار303453691184341156626522975225570
زاوه326362194103474322125184904148947
سبزوار20881046210188984355064457815408539496
سرخس499661143186414946079003532168703
صالح آباد174921599629391604135122714
فريمان47595901213659219919175706262406222
فيروزه28209325971236543922753537113955
قوچان985651855798336357251573710442277362
كاشمر1104211889793160409041973710604293723
كلات17318304871016742128161931888
گناباد62101156185316844711126079512197717
مه ولات339775877172748368550793689225055
نيشابور2779644280437571523185051355236481003336
توزیع خراسان رضوی174744231312335507399973802905511944007093635
استان خراسان رضوی4487664116389541933732641579114867039131714026498
اسفراين6617911545868832208588374244199773
بجنورد1908715864837441314514293117413378755
جاجرم2063247683739213689630552502205245
راز و جرگلان18467262132844891617143527913
شيروان79686178646352219609133754595198651
فاروج2263344014167861184638219681664
گرمه1444931371734016823045117340826
مانه و سملقان4968711990306501436773082863116865
توزیع خراسان شمالي46260411497431819023269784806364211249692
بشرويه1631929953756319472769647868071
بيرجند16318479123514501058804369124024467352
خوسف11276886730107133581488253467630
درميان178575715195605241997430549958
زيرکوه166214000427487862080373469969
سرايان1768039544213557752577357375694
سربيشه149466482352643646724845611101254
طبس68237167084260114004134638911163924
فردوس3034510340357032639760877225116097
قاينات601621459090912107931101369508293239
نهبندان2517977103709718894132450880515
توزیع خراسان جنوبي44180616048446514031495890904804111553703
آب منطقه اي خراسان شمالي(پمپاژ سد شيرين دره)004284200042842
آب وفاضلاب مشهد(پمپاژ آب سد دوستي)00160950000160950
ايران خودرو خراسان 000423830042383
پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد(خانگيران)00072100721
پرديس کاغذ پارسيان000456420045642
تعاوني توليدي و توزيعي مجتمع فولاد شمش نگين مشهد000533610053361
ذوب پولاد بارثاوا000828620082862
سنگ آهن سنگان خواف00031877600318776
سيمان باقران000463040046304
سيمان بجنورد00013490600134906
سيمان خاکستري جوين00010758800107588
سيمان زاوه000921660092166
سيمان شرق00017376400173764
سيمان غرب آسيا000746950074695
سيمان لار000638720063872
سيمان مجد خواف000143790014379
شرکت آلومينا ايران(پروژه شمش آلومينيوم جاجرم)0004333004333
صنايع فولاد کبکان000855450085545
صنعتي و معدني توسعه ملي(برق موقت طرح کنسانتره)000685710068571
طرح فولاد سبزوار(برق موقت واحد احياء)000871060087106
طرح کنسانتره و گندله سازي شرکت فولادمبارکه اصفهان(برق موقت طرح گندله سازي)00010773200107732
فروکروم جغتاي000779690077969
فولاد خراسان0001191910001191910
قطار شهري مشهد-خط 2(حمل ونقل عمومي)001378400013784
قطار شهري مشهد-خط 3(برق موقت TBM)0000410104101
لوله گستر اسفراين000120010012001
مجتمع صنعتي اسفراين000934240093424
معدن پروده طبس000539850053985
کارخانجات لوله و پروفيل صفا توس0004995004995
کشت و صنعت جوين(کارخانه اسيدسيتريک)000265300026530
مستقیم انتقال و فوق توزیع002175763065520410103287197
جمع کل5392074143935351942796254754132848150814920117090
درصد از کل26.87.1525.8231.096.62.53100