نیروگاه های خورشیدی
از سیستم‌های فتوولتائیک  بصورت نیروگاه های مستقل از شبکه سراسری یا سیستمهای متصل به شبکه سراسری با ساختار نصب ثابت و یا متحرک در واحدهای کوچک باتوان پائین برای تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز ماشین حساب‌های کوچک تا سیستم‌های بزرگ نیروگاهی استفاده می شود.
مزیت سیستم های متحرک در ردیابی خورشید و افزایش استحصال انرژی الکتریکی درطی روز می باشد.
در نیروگاه های متصل به شبکه، انرژی الکتریکی حاصل از سیستم فتوولتائیک (با استفاده از تجهیزات الکتریکی مبدل جریان مستقیم به جریان متناوب، همچون اینورترهای متصل به شبکه و ...) ضمن تغییر شکل و تطبیق سطح ولتاژ و فرکانس انرژی الکتریکی حاصل ازسیستم فتوولتائیک، با مشخصات سطح ولتاژ، اختلاف فاز، فرکانس و...   به شبکه سراسری برق تزریق می گردد. با استفاده از نیروگاه های فتوولتائیک متصل به شبکه سراسری بصورت متمرکز و یا غیرمتمرکز (ضمن تقویت انرژی جاری در شبکه توزیع)، بدلیل تزریق ولتاژ و جریان مانع افت ولتاژ شبکه توزیع گردیده و در نتیجه از فشار بر روی نیروگاه ها در طی روز جلوگیری نمود. این امر به مثابه این است که هر مشترک شبکه سراسری برق، با نصب سیستم متصل به شبکه، خود بعنوان یک تولید کننده پراکنده کوچک (DG)، بصورت نیروگاهی کوچک عمل نماید. به این صورت علاوه بر تامین بخشی از انرژی الکتریکی مورد نیاز مصرف کننده، انرژی الکتریکی (مازاد بر مصرف) به شبکه سراسری برق تزریق می شود.
میزان تولید سامانه های فتوولتائیک 
ردیف محل نصب ظرفیت
(کیلووات)
میزان تولید سال 1397
(کیلووات ساعت)
استان خراسان رضوی
1 ساختمان مرکزی برق منطقه ای الهیه - فاز1 110 201000
2 ساختمان مرکزی برق منطقه ای الهیه - فاز 2 240 565600
3 ساختمان مرکزی میدان بسیج 10 14100
4 ساختمان  باشگاه ورزشی برق منطقه ای 10 14300
5 ساختمان مرکزی برق منطقه ای الهیه - پارکینگ 10 51800
6 ساختمان  مرکز آموزش وزارت نیرو  مشهد 20 24800
7 ساختمان  مرکز آموزش وزارت نیرو  مشهد شماره 2 20 96200
8 اداره بهره برداری سبزوار 10 12600
9 شرکت گاز خراسان رضوی 20 118500
10 اداره کل حمل و نقل استان خراسان رضوی  -  پایانه مرزی لطف آباد 20 57000
11 شرکت مشاور منیران 1 10 50800
12 شرکت مشاور منیران 2 10 52200
13 استانداری خراسان رضوی 10 13000
14 سازمان بازرسی خراسان رضوی 20 20100
15 شهرداری مشهد - ساختمان پایانه مسافربری امام رضا (ع) 20 19600
16 شرکت ملی فرآورده های نفتی منطقه مشهد – ساختمان انبار بیخوش 20 24100
17 شرکت ملی فرآورده های نفتی فریمان – ساختمان شماره 1 انبار سنگ بست 20 27700
18 شرکت ملی فرآورده های نفتی فریمان – ساختمان شماره 2 انبار سنگ بست 20 31200
19 ملی فرآورده های نفتی نیشابور – ساختمان انبار نیشابور 20 22900
20 دانشگاه فردوسی مشهد 20 28032
21 دیوان محاسبات استان خراسان رضوی 10 13500
22 سازمان نظام مهندسی ساختمان  خراسان رضوی 10 13200
23 سازمان نوسازی و تجهیز مدارس   خراسان رضوی 10 15200
24 بیمارستان رضوی 10 14200
25 آب وفاضلاب استان خراسان رضوی 5 5000
26 شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 10 1700
27 دفتر امام جمعه مشهد 5 6600
28 اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی 5 7008
29 مدیریت شعب بانک سپه 5 8200
30 بیمارستان قلب و عروق جواد الائمه (ع) فاز1 5 7800
31 شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی 5 5200
32 اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی 10 6300
33 اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی 10 12400
34 شرکت آب و فاضلاب مشهد - 2 مشهد 5 6600
35 شرکت آب و فاضلاب مشهد - 4 مشهد 5 7500
36 شهرداری  شهرستان تربت حیدریه 10 15200
37 شهرداری شهرستان گناباد 10 11100
38 اداره گاز شهرستان  گناباد 10 47000
39 اداره گاز شهرستان  نیشابور 5 7400
40 شهرداری شهرستان سبزوار 10 13600
41 دانشگاه فناوریهای نوین قوچان 5 6900
42 دانشگاه صنعتی سجاد 5 5200
43 70 مشترک خانگی 70 97551
44 نیروگاه تایباد (تولید پراکنده خورشیدی تایباد) 2000 103300
جمع خراسان رضوی 2875 1883191
استان خراسان شمالی
1 ساختمان  اداری امور انتقال بجنورد 10 6600
2 ساختمان دیسپاچینگ بجنورد 10 13900
جمع خراسان شمالی 20 20500
استان خراسان جنوبی
1 ساختمان  اداری امور انتقال بیرجند 10 17200
2 اداره بهره برداری قاین 10 11700
3 نیروگاه بشرویه (تولید پراکنده خورشیدی بشرویه) 1000 826200
4 نیروگاه خوسف (آفتاب تابان کویر پارت) 10000 19367300
جمع خراسان جنوبی 11020 20222400
جمع کل برق منطقه ای خراسان 13915 22126091