اقدامات معاونت طرح و توسعه

1-       خاتمه پروژه هاي پست 400 كيلوولت زكريا (فاز اول)- پست 132 كيلوولت شهدا، زيارت، شيرتپه، موبيل طرقبه، توسعه پست هاي كوهسنگي و خواف

2-     پروژه هاي دردست اقدام كه سال آتي به بهره برداري خواهد رسيد:

ü        2 پروژه پست 400 كيلوولت (فاز دوم زكريا ، توسعه ابوطالب)

ü        دو پروژه خط 400 كيلوولت (خط400 كيلوولت بجنورد اسفراين  و انشعاب ابوطالب)

ü        پنج پروژه پست 132 كيلوولت (حافظ، فرهنگ، تكميل نيلشهر، افزايش ظرفيت سجاد و شهرك صنعتي طبس (به همراه تكميل بخش 132 كيلوولت پست گلشن))، سه پروژه خط 132 كيلوولت (كابل فرهنگ دانشجو ، خط ديهوك، خط شهرك صنعتي خوسف) .

ü        ساير پروژه هاي در دست اقدام شامل 14 پروژه كه بعد از سال 98 به بهره برداري خواهند رسيد (كابل شهدا- جانباز، پست 132 كيلوولت حامد ، خط تجن، خط اركان، پست تجن، توسعه پست سرخس بابت  تغذيه تجن، پست ديهوك، افزايش ظرفيت پست كاويان، پست شهرك صنعتي خوسف، توسعه پست خوسف بابت تغذيه شهرك صنعتي، پست جانباز، پست اركان، پست شهرك صنعتي مشهد و پست شهرك صنعتي مشهد 5)

3-     برگزاري 23 مناقصه و 44 استعلام در بخش هاي مختلف خط و پست .

4-     مشاركت و همكاري با كارگروه بهينه سازي خطوط شركت توانير .

5-     پيگيري قرارداد خريد تجهيزات اصلي برق خراسان (قرارداد 257/90 شركت مهام شرق) كه منجر به تامين كالاهاي قابل توجهي شده است.

6-     پيگيري مناقصه كارگزاري خطوط كشور

7-     كسب عنوان نماينده برتر مهندسي ارزش از سمت توانير جهت نماينده برق خراسان در كارگروه مهندسي ارزش توانير

8-     پيگيري عملياتي نمودن قرارداد طرح جامع مشهد با شركت آب تابان

9-     اتمام پروژه هاي پست 400 كيلوولت بجنورد و توسعه پست هاي 400  اسفراين و شيروان و جاجرم (بخش 132 كيلوولت ) ،پروژه پست 132 كيلوولت  موبيل ترشيز ، افزايش ظرفيت پست GIS بوعلي و سه دستگاه موبيل بحران (آماده بهره برداري))، 2 پروژه خط 132 كيلوولت عطار و تغذيه ترشيز

10-   كسب عنوان كارگروه برتر از طرف شركت توانير بابت كارگروه بهينه سازي طرح و اجراي پست ها (راهبري كارگروه مذكور با برق خراسان است كه فاز 2 فعاليت هاي آن در مراحل پاياني مي باشد) .


اقدامات معاونت برنامه ريزي و تحقيقات

1-     برگزاري 52 جلسه کميته نظام پيشنهادها و بررسي حدود   969 پيشنهاد و تصويب حدود 240 پيشنهاد

2-     بررسي حدود 40  پروپزال پيشنهادي از اولويت­هاي مصوب  سالهاي 96 و 97 و انعقاد 10 قرارداد پژوهشي

3-     مميزي داخلي و مراقبتي سيستم IMS و تمديد اعتبار گواهينامه AFNOR و پيگيري ادامه قرارداد  ريسک تامين برق شبکه حرم مطهر رضوي

4-     نصب و راه اندازي مرکز تلفن سيسکو شامل:جابجايي کليه تلفن ها از مرکز تلفن قديمي به مرکز تلفن جديد ، حذف قرارداد پشتيباني سالانه مرکز تلفن، تخصيص تلفن IP به پستها و با توجه رفع محدوديت لايسنس، تحويل مرکز تلفن IP  زيمنس به امور ديسپاچينگ

5-     تکميل فاز يک طرح شناسنامه اقلام آماري شامل:شناسايي اقلام ارسالي به توانير -طراحي فرمت شناسنامه و اخذ کد IMS – تکميل فرم ها طي جلسات حضوري - درج فرم هاي تکميل شده در سامانه مربوطه بازبيني و صحت سنجي فرمها - تهيه و چاپ کتابچه طرح شناسايي اقلام آماري

6-     بازنگري و اولويت بندي مجدد پروژه هاي برق منطقه اي در سه سطح و تخمين اعتبار مورد نياز

7-     انجام پروژه WebGIS و عملياتي نمودن آن در سايت اينترانت شرکت

8-     بروز رساني اطلاعات نرم افزار برآوردبار جهت گزارش دوره 1407 (ورود اطلاعات مشترکين و متقاضيان فوق سنگين، شاخه روستايي و چاه هاي کشاورزي)

9-     تدوين بودجه اصلاحي سال 1397 و پيشنهادي 1398 و ثبت آن در سامانه بودجه شرکت، شرکت توانير و همچنين سامانه سازمان برنامه و بودجه کل کشور

10-    تنظيم و مبادله موافقتنامه طرح تملک دارائيهاي سرمايه اي(طرح انتقال و بهينه سازي انتقال) با سازمان برنامه و بودجه کل کشور و شرکت توانير وسازمان مديريت وبرنامه ريزي استانها

11-  تهيه فرم هاي درخواست صدور مجوز توجيه فني و اقتصادي براي استفاده از منابع حاصل از ماده 12 قانون رفع موانع توليد (کاهش تلفات، کولر آبي، روشنايي، خورشيدي، و... )

12-  اجراي موفقيت آميز طرح هاي ملي پاسخگويي بار در سطح مشترکين تحت پوشش، با کاهش 230 مگاوات بار کشور در روز پيک شبکه سراسري و ثبت رکورد بيشترين همکاري به ميزان 280 مگاوات و همچنين پيگيري برنامه هاي مصوب کميته گذر از پيک 98

13-   تامين منابع حاصل از فروش انشعاب و دريافت تعهدات متقاضيان به ميزان حدود360 ميليارد ريال و فروش انرژي به ميزان 1200 ميليارد ريال

14-   پيگيري واحد شرايط فني و مالي اتصال به شبکه متقاضي جمعاً به ميزان 88 مگاوات براي شرکتهاي قطار شهري مشهد، فروکروم جغتاي و شرکت آب و فاضلاب مشهد و اتصال به شبکه شرکت سيمان غرب آسيا به ميزان 5/10 مگاوات

15-   برگزاري جلسات هم انديشي با حضور کارکنان معاونت­ها و دفاتر حوزه مديريت و تدوين 500 عنوان پژوهشي و  تصويب 107 عنوان از بين آنها

16-   پياده سازي سيستم تدوين برنامه هملياتي در نزم افزار ERP و   اجراي برنامه عملياتي براي کليه واحدهاي شرکت و تدوين برنامه هاي سال 98 واحدها

17-  آغاز پروژه معماري سازماني متناسب با شرايط و ساختار و اقدامات انجام شده در شرکت

18-   آغاز پروژه برون سپاري فعاليتها در شرکت (احصاي 507 شاخص به 47 شاخص)

19-    انجام فاز اول پروژه نرم افزار جامع تلفن همراه شرکت

20-    مکان يابي نقاط مناسب جهت احداث نيروگاه هاي توليد پراکنده و تهيه ليستي از اعلام نيازها به ترتيب اولويت .

21-  تهيه و اخذ تاييديه طرح جامع شبکه انتقال و فوق توزيع شهر مشهد تا سال 1403 از شرکت توانير

22-   پيگيري دريافت و ابلاغ مبلغ 340 ميليارد ريال اعتبار منابع استاني براي پروژه هاي برقرساني به شهرک هاي صنعتي و تخصيص مبلغ 247 ميليارد ريال

23- پيگيري ابلاغ مبلغ 140 ميليارد ريال اعتبار سفر مقام معظم رهبري بابت پست 400 کيلوولت بجنورد و اصلاح تاريخ سررسيد آن به سال 1398 و تخصيص کامل آن

24-  اقدامات انجام شده در خصوص فاينانس طرح جامع مشهد(اخذ مجوزهاي اصلاحي شوراي اقتصاد و ماده 62 قانون ديوان محاسبات ، انعقاد قرارداد ماده 62 قرارداد سه جانبه بانک مرکزي، تاييد طرح توسط ساينانشور و تصويب شوراي دولتي چين و ابلاغ آن تا آوريل سالجاري ميلادي

25- تهيه و تدوين طرح مديريت انرژي و بار هوشمند براي مشترکين تحت پوشش و اجراي آن به صورت پايلوت دردو مشترک فولادي و يک مشترک سيمان .

26- انعقاد قرارداد اتصال به شبکه متقاضيان فوق توزيع به ميزان 70 مگاوات براي شرکت هاي کيماي صبا و فروکروم جغتاي و تامين منابع حاصل از فروش انشعاب و دريافت تعهدات متقاضيان به ميزان حدود 400 ميليارد ريال و فروش انرژي به ميزان 900 ميليارد ريال

27- تعيين تکليف شرايط فني و مالي اتصال به شبکه متقاضيان جمعاً به ميزان 30 مگاوات براي شرکت هاي سنگ آهن سنگان خواف ، احياء سپاهان و خط 3 قطار شهري مشهد و اتصال به شبکه شرکت آلوميناي جاجرم و شمش نگين مشهد به ميزان 76 مگاوات

28-  انجام مذاکرات و توافق براي تامين برق جمعاً به ميزان 450 مگاوات براي متقاضيان توليد فروسليس آلومنيوم، فروسليس منگنز و شرکت فرو کروم جغتاي


اقدامات معاونت هماهنگي


1-  آناليز مصرف مشترکين خانگي، صنعتي و کشاورزي

2-  ارائه پيشنهادهاي مختلف براي تعرفه بخش خانگي و پيگيري تصويب آن­ها

3-  ارائه طرح اوليه پيشنهاد اصلاح تعرفه انشعاب هاي صنعتي

4-  تدوين فرايند استفاده از پتانسيل شرکت هاي استارت آپ با هدف کاهش پيک بار 98

5-  فراخوان طرح هاي استارت آپ مديريت مصرف و بررسي 16 طرح پيشنهادي

6-  پيشنهاد اصلاح ساختار تامين برق مشترکين تعرفه هاي مختلف

7-  محاسبه و پيشنهاد نرخ ترانزيت برق

8-  انجام بازديدهاي ايمني از پست ها و مراکز مختلف شرکت و ارائه گزارش به مسئولين ذي ربط

9-  پايش و اندازه گيري عوامل زيان آور در محيط کار و پيگيري جهت رفع موارد نامناسب و غير مجاز

10-   هماهنگي و اجراي برنامه بازديد پرسنل آتش نشاني از پست هاي ناحيه مشهد

11-   بررسي و تحليل حوادث انساني

12-   برگزاري منظم جلسات کارگروه تخصصي مديريت بحران و کارگروه هاي اجرايي چهارگانه

13-   برگزاري استعلام، انتخاب پيمانکار و اجراي پروژه نصب سيستم اعلام حريق در پست هاي امور بهره برداري خراسان شمالي و جنوبي

14-   برگزاري استعلام و انتخاب پيمانکار جهت اجراي پروژه احداث راه پله اضطراري براي ساختمان مرکزي

15-   بازديدهاي ميداني از پست ها و اماکن شرکت و ارائه گزارش نواقص و مشکلات از ديدگاه پدافند غيرعامل

16-   تکميل فرم هاي سطح بندي تجهيزات و بازنگري آن ها براي تمامي پست هاي برق خراسان و ارسال فرم هاي مربوطه مطابق با فرمت وزارت کشور به استانداري

17-   تعيين ساعات اوج بار متناسب با ساعات اوج بار شبکه براي بخش هاي کشاورزي، اداري و صنعتي

18-   هماهنگي با شرکت مخابرات به منظور اطلاع­رساني ساعات خاموشي احتمالي به مشترکين خانگي

19-   ارائه پيشنهاد تعرفه کشاورزي و صنعتي با هدف کاهش مصرف در ساعات اوج بار تابستان

20-   برگزاري کميته "راهبري گذر از پيک بار 98" و همچنين 4 کارگروه زيرمجموعه آن شامل:

  1. کارگروه مديريت مصرف مشترکين و تعيين ساعات پيک
  2. شناسايي مولدين مقياس کوچک و مولدين اضطراري
  3. کارگروه مانور بار پست هاي فوق توزيع
  4. فرهنگ سازي، آموزش و اطلاع رساني

21-   پيگيري اخذ مجوز قطع چاه­هاي کشاورزي مشمول اضافه ديماند و همچنين فراهم­نمودن بستر قطع آن­ها از راه دور

22-   پيگيري استفاده از منابع توليد پراکنده و ديزل هاي اضطراري در 4 ماه گرم سال

23-   تهيه تجهيزات ايمني فردي و گروهي شامل لباس، کفش کار، کپسول هاي اطفاي حريق، ارت و فازمتر فشار قوي.

24-   هماهنگي جهت بازديد پرسنل آتش نشاني از پست هاي امور انتقال شمال و انجام مانور و ارائه گزارش

25-   خودارزيابي پست ها از ديدگاه ايمني و انجام مانور اطفاي حريق در پست هاي مورد ارزيابي قرار گرفته

26-   حضور فعال در جلسات کارگروه هاي ايمني و محيط زيست توانير

27-   برگزاري جلسات کارگروه ايمني شرکت

28-   بازديد از کارگاه شارژ و تست هيدرواستاتيک کپسول هاي آتش نشاني

29-   پيگيري جهت رفع عدم انطباق هاي حوزه ايمني در IMS در واحدهاي مختلف

30-   برگزاري مناسب و مطلوب جلسه کارگروه ايمني شرکت توانير به ميزباني شرکت برق منطقه اي خراسان

31-   احداث و تکميل راه پله خروج اضطراري در ساختمان مرکزي

32-   تأمين اعتبار و همکاري در پروژه جابجايي بانک باتري مرکز داده در راستاي اهداف پدافند غيرعامل

33-   احداث خروج اضطراري جهت مرکز کنترل ديسپاچينگ شمال شرق

34-   شروع پروژه تهيه اپليکيشن مديريت بحران (70% پيشرفت پروژه)

35-   تهيه پيش نويس دستورالعمل خريد کالا در زمان بحران در کارگروه اجرايي برنامه ريزي و پشتيباني

36-   تهيه پيش نويس دستورالعمل ترخيص کالا در زمان بحران در کارگروه اجرايي برنامه ريزي و پشتيباني

37-   تهيه پيش نويس دستورالعمل ارزيابي و جبران خسارت در کارگروه اجرايي برنامه ريزي و پشتيباني

38-   تهيه پيش نويس دستورالعمل حفاظت و امداد در کارگروه اجرايي حفاظت و امداد

39-   سازماندهي گروه هاي مديريت سانحه بر اساس سامانه فرماندهي سانحه (ICS )

40-   تکميل بيش از 70 نمونه فرم برنامه اقتضايي مقابله با بحران توسط همکاران محترم معاونت بهره برداري


اقدامات معاونت منابع انساني


1-     برنامه ريزي براي پرداخت وام به 73  نفر از کارکنان از 1/1/97 لغايت 1/7/97 به ميزان 000/000/10 ريال

2-  صدور انواع احکام کارگزيني به تعداد 3200 حکم در طي سال

3-  بروز رساني سوابق بيمه اي 100 نفر از کارکنان و صدور حکم بازنشستگي 20 نفر

4-  ارزيابي اثر بخشي دوره هاي آموزشي متناسب با استراتژي هاي سازمان با استفاده از مدل کرک پاتريک

5-  برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي تامين منابع انساني شرکت

6-  برنامه ريزي و نظارت بر اجراي تقويم آموزشي شرکت

7-  پيگيري جهت پياده سازي اقدامات بهبود (22 اقدام) در فرآيند کليدي برنامه ريزي و توسعه شبکه انتقال و فوق توزيع و اجرايي شدن اقدامات تدوين شناسنامه خط ، ارائه برنامه اولويت بندي از سوي بهره بردار و ايجاد الزام اطلاع مجري بهينه سازي، ديسپاچينگ و مخابرات از پيشرفت فيزيکي پروژه

8-   سازماندهي مجدد و طراحي سازمان تفصيلي پيشنهادي هيئت مديره و اخذ مصوبه مجمع عمومي شرکت و پياده‌سازي و اجراي آن در سيستم جامع برنامه ريزي و مديريت منابع‌سازمان (ERP ) و کليه زير سيستم‌هاي آن شامل 1103 پست سازماني

9-   برگزاري مسابقات ورزشي در دهه مبارک فجر در رشته هاي مختلف با حضور حدود 500 نفر از کارکنان و خانواده
 آن ها  در بهمن ماه 1397

10- برنامه ريزي براي پرداخت وام به 127 نفر از کارکنان از 1/7/97 لغايت29/11/97 به ميزان 000/000/000/20ريال

11- اجراي طرح چکاپ سلامتي کارکنان در نواحي قاين، سبزوار و مشهد در راستاي پروژه ims از آذرماه لغايت اسفند ماه 1397 براي 250 نفر کارکنان

12- برگزاري مراسم جشن تکليف براي 63 نفر از فرزندان دختر و پسر کارکنان شاغل در تاريخهاي 1و2/12/1397

13- اصلاح فرآيند پرداخت هزينه هاي درماني کارکنان به صورت حضوري و در محل واحدهاي درمان شرکت از 1/8/1397

14- برنامه ريزي جهت ارتباط موثر صنعت با دانشگاه و استفاده از ظرفيت هاي دانشگاهي از طريق بکارگيري 35 نفر کارآموز در رشته هاي فني و مديريتي جهت گذراندن دوره کارآموزي

15- مديريت درس آموخته هاي خبرگان شرکت با هدف توسعه ارزش افزايي در سازمان

16- طراحي و اجراي برنامه هاي توسعه توانمند سازي منابع انساني شرکت از طريق برنامه ريزي نياز سنجي و اجراي 61730 نفر ساعت آموزش ويژه کارکنان و مديران شرکت و پيمانکاران با همکاري موسسات آموزشي معتبر کل شرکت

17- طراحي، برنامه ريزي و اجراي برنامه ي ساماندهي نيروهاي حجمي (اپراتور ، نگهبان) شرکت در راستاي چابک سازي سازمان

18- پيگيري جهت پياده سازي ساير اقدامات از 22 اقدام بهبود در فرآيند کليدي برنامه ريزي و توسعه شبکه انتقال و فوق توزيع و اجرايي شدن اقدامات ارزيابي مشاورين و پيمانکاران بر اساس کتابچه ارزيابي کيفي و فني و تهيه برنامه زمانبندي پست

19- همکاري در تهيه چک ليست خطوط انتقال هوايي و کابلي

20- راهبري پروژه " ارائه مدل کمي سازي بهبودهاي فرآيندها از جنبه کاهش زمان، هزينه، گام و ... و پياده سازي آن در شرکت برق منطقه اي خراسان" جهت محاسبه صرفه جويي هاي حاصل از بهبود فرآيندها

21- ورود اطلاعات کليه واحدها، پست‌هاي سازماني و اطلاعات کليه شاغلين براساس سازمان تفصيلي مصوب شرکت در سامانه ملي مديريت ساختار دستگاه‌هاي اجرايي کشور و اخذ شناسه يکتا براي کليه پست‌ها و واحدهاي سازماني شرکت و پيگيري ورود اطلاعات ذيربط در زير سيستم تشکيلات به منظور درج در احکام کارگزيني

22- تهيه نسخه الکترونيکي شرح وظايف کليه پست هاي سازماني به همراه فهرست پست‌هاي سازماني داراي شاغل و بارگذاري آن ها در بخش مستندات سيستم مديريت يکپارچه IMS .


اقدامات معاونت مالي و پشتيباني

1-     صدور  مجموعاً 6455 فقره سند حسابداري ، صدور تعداد 8،410 فقره چک بانکي و پرداخت به موقع حقوق و دستمزد به کارکنان و پيمانکاران

2-     پرداخت وام مسکن به کارکنان

3-      برگزاري مناقصات جمعا به تعداد  48  و مبلغ 985 ميليارد ريال همچنين انعقاد قرارداد به تعداد 216  و جمعا  قراردادهاي ابلاغ شده به مبلغ    1640   ميليارد ريال و 8  فقره مناقصه طرح هاي عمومي جمعا به مبلغ 69،808،628،363 ريال

4-     685جلسه كميسيون مناقصات طرح هاي عمومي ، پست و خط و ديسپاچينگ ، کارگزاري ، كميته فني بازرگاني و هيأت انتخاب مشاور جهت ارجاع کار برگزار شده است.

5-     انجام  فرآيند ارزيابي کيفي مناقصه گران و مناقصه عمومي دومرحله اي براي خريد برج هاي فلزي لتيس( مشبک )، خريد يراق آلات ، هادي ها ، کابل هاي فشار قوي و مقره هاي خطوط انتقال و فوق توزيع کشور( اولويت اول)

6-     بررسي روش هاي پوشش بيمه اموال و جايگزين نمودن بيمه نامه تمام خطر اموال با بيمه نامه آتش سوزي با هدف بهره گيري از کاملترين و به روزترين پوشش هاي بيمه اي اموال .

7-     توافق با شرکت بيمه طرف قرارداد جهت عدم اعمال قاعده نسبي ارزش سرمايه هاي روز اموال به ارزش مورد بيمه با گذاشتن حد غرامت 20درصد سرمايه در بيمه نامه هاي تمام خطر اموال به منظور جبران خسارت ها به ارزش روز .

8-     تدوين دستورالعمل خريد کالا / خدمات در شرايط بحران.

9-      انجام كليه معاملات خريد جزئي و متوسط كالا و خدمات از 10% سقف تعيين شده براي معاملات  كوچك به بالا (25.000.000 ريال) و فرآيند مناقصات عمومي و محدود از طريق سامانه ستاد

10- کنترل و نظارت برسيستم برق اضطراري ساختمانهاي عمومي (ديزل ژنراتور)

11- تامين و کنترل انرژي هاي مورد نياز جهت سرمايش و گرمايش و روشنايي گلخانه هاي مجتمع الهيه

12- استاندارد سازي آسانسورو دريافت گواهينامه استاندارداز اداره کل استاندارد خراسان رضوي

13- پياده سازي IMS در سطح شرکت (حوزه خدمات فني) و جايگزيني نسل LED با لامپهاي کم مصرف و بخار سديم در سطح شرکت و جايگزيني مبدل صفحه اي با مبدلهاي قديمي کويلي

14- پيادسازي استاندارد 16000 جهت کنترل آلايندگي موتورخانه هاي سطح شرکت

15- برگزاري  51  فقره مزايده ي عمومي از طريق سامانه ستاد برگزار به ارزش 27،979،638،924 ريال

16- فروش خودروهاي مازاد و پيگيري خريد خودروهاي موردنياز شرکت با اخذ مجوزهاي کميسيون ماده 2 دارايي

17- انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مديريت توليد برق خراسان براي واحدهاي آپارتمان در بلوار فکوري و اجاره خودرو با شرکت آذرخش و تمديد اجاره ساختمان هاي شرکت که در اختيار شرکتهاي اتانير، تامين آتيه و آذرخش مي باشند در سال 1397 و پيگيري اخذ مجوز هيئت مديره ي محترم براي اجاره آنها در سالهاي آتي.

18- کنترل عملکرد و تست تجهيزات اعلام و اطفاء حريق در سطح شرکت

19- برگزاري همايش نقش بسيج در مديريت مصرف براي ادارات كل استان و پيگيري توافقنامه امضاء شده

20- برگزاري 4 فراخوان گردان بيت المقدس شركت و اعزام همكاران به صعود قلل شيرباد و بينالود و آموزش هاي لازم

21- تهيه سايت و كانال هاي مرتبط با فضاي مجازي برابر دستورالعمل هاي ابلاغي و حضور مستمر بعنوان افسران جنگ نرم

22- برگزاري انواع مسابقات ورزشي براي بسيجيان شركت(فوتسال، كوه نوردي، تنيس روي ميز و ...)

23- انعقاد تفاهم نامه با مديريت بحران و پدافند غيرعامل، با بسيج كارمندان سپاه امام رضا(ع)، كانون بسيج مهندسين صنعتي و معاونت برنامه ريزي و تحقيقات

24-    تسويه بدهي عمده بانک تجارت به مبلغ 1،250 ميليارد ريال به روش تهاتر پس از گذشت 7 سال

25- اخذ مفاصا حساب مالياتي عملکرد به ارزش 1000 ميليارد ريال

26- دريافت برگ قطعي ماليات ارزش افزوده براي 7 سال از سال هاي 89 لغايت 96 شامل 32 دوره

27- اخذ مفاصا حساب تأمين اجتماعي براي سازمان براي دوره 15 ساله از سال  1382 تا 1397 .

28- موفقيت در اخذ نظريه مقبوليت حساب هادر نيمه دوم سال 97 که جلسات مجمع عمومي مربوط به رسيدگي به عملکرد مالي شرکت در منابع جاري و طرح هاي سرمايه اي برگزار گرديد و  اخوشبختانه در گزارشات سازمان حسابرسي هيچ گونه ايراد حسابرسي در گزارشات صادره وجود نداشته است.

29- شرکت برق منطقه اي در پايان سال 97 جمعاً مبلغ 1،058 ميليارد ريال از مطالبات فروش انرژي به مشترکين بزرگ را صرف پرداخت به پيمانکاران طلبکار نموده است. در اين راستا شرکت در انجام وظايف و ماموريت هاي خود در جهت توسعه تأسيسات و سرمايه گذاري در شبکه فوق توزيع با تخصيص اين مبلغ پيشرفت قابل توجهي داشته است.

30- نصب کنتور فرعي، نشت يابي و جلوگيري از اتلاف 28000 ليتر آب شرب به صورت روزانه

31- برگزاري دوره آموزشي محيط زيست و اکران فيلم تالان جهت ارتقاء درک بحران آب

32- رفع نواقص و راه اندازي به صورت اتوماتيک ديزل ژنراتور برق اضطراري ساختمان الهيه

33- پارالل کردن دو دستگاه UPS و نصب سيستم پشتيبان ديتاسنتر

34- اعزام همكاران براساس طرح هاي مصوب شركت به سفرهاي زيارتي راهيان نور، عتبات عاليات

35- آموزش و فراهم آوردن تجهيزات دسته ويژه بمنظور امداد و نجات در بحران ها و پدافند غيرعامل


اقدامات معاونت بهره برداري

1-  كسب رتبه برتر بهره‌برداري در بين معاونت‌هاي بهره‌برداري سطح كشور

2-  كسب رتبه نخست رويت‌پذيري شبكه تحت پوشش در بين مراكز ديسپاچينگ كشور

3-  افزايش ظرفيت قابل بهره‌برداري و مدت زمان در مدار بودن خازن‌ها با پايش نرم‌افزار قطع و وصل خازن‌ها و با
صرفه جوئي 1000 ميليارد ريال (به دليل كاهش تلفات معادل 20000 مگاوات ساعت)

4-  پايش كيفيت توان، تعيين منشا، سهم و محاسبه تلفات هارمونيكي مشتركين فوق سنگين و خطوط تبادلي در برق
منطقه
اي خراسان در بيش از 150 نقطه  با صرفه جوئي 10 ميليارد ريال

5-  مديريت مصارف داخلي پست‌ها و با صرفه جوئي  100 ميليارد ريال (حدود 2000 مگاوات ساعت)

6-  طراحي و ايجاد نرم افزار پايش كيفيت توان، آمار بار پست¬ها (دفتر الكترونيكي پست)، نرم افزار سنجش و پايش انرژي و سيمولاتور بازيابي شبكه انتقال و فوق توزيع خراسان در مركز كنترل AOC

7-  بهينه‌سازي و بروزرساني نرم‌افزار PGDS در سرور مديريت شبكه، نرم‌افزار پايش قطع و وصل خطوط 20 كيلوولت، نرم¬افزار سامانه رفع عيوب پست-ها و خطوط، نرم‌افزار سامك و نرم‌افزار سيستم بومي اتوماسيون پست‌هاي فشار قوي در زمينه پياده‌سازي پروتكل‌هاي IEC و Modbus

8-  اصلاح و استانداردسازي سطح مقطع كابل‌هاي ارت پرتابل پست‌هاي فشار قوي و خطوط انتقال و فوق توزيع با رويكرد استانداردهاي بين‌المللي  براي اولين بار در كشور

9-  تعمير كليه كنتورهاي  ACTARIS و EDMI براي اولين بار در كشور (هاب تعميرات كنتورهاي معيوب برق‌هاي منطقه‌اي سراسر كشوربا توافق شركت مديريت شبكه برق ايران) و با صرفه‌جوئي حدود 14 ميليارد ريال

10-   برنامه‌ريزي و انجام بالغ بر 1400 تست و سرويس سالانه PM در شبكه تحت بهره‌برداري

11-   رفع عيب بيش از 1500 عيب در پست‌هاي تحت بهره‌برداري در سال 1397 جهت جلوگيري از گسترش حوادث

12-   بررسي، هماهنگي و برنامه‌ريزي جهت اجراي 5000 درخواست مجوز كار در شبكه برق خراسان

13-   افزايش تعداد پست‌هاي اتوماسيون به 50 دستگاه و بدون اپراتور به 42 دستگاه در سال 97

14-   تصفيه شيميايي مقدار 80 هزار ليتر روغن در پست‌هاي انتقال و فوق توزيع  و با صرفه‌جوئي حدود 15 ميليارد ريال

15-   تعويض كليه بسترهاي مخابراتي پست هاي برق و مجهز كردن آن‌ها به بستر مخابراتي IP – BASED ( فيبر نوري و APN ) و قرائت متمركز 2221 كنتور بصورت دو بار در روز توسط شركت مديريت شبكه برق ايران

16-   رويت پذير نمودن اطلاعات آنلاين نياز مصرف شركت‌هاي توزيع خراسان بزرگ و رويت پذيرنمودن کليه اطلاعات حياتي صنايع سه استان، نيروگاه هاي توليد پراكنده منطقه در مركز كنترل در مركز كنترل شمال شرق

17-   اخذ تاييد طرح جامع مخابرات شبكه خراسان از شركت مديريت شبكه برق ايران و اخذ پروانه كلي و توسعه شبكه راديويي شركت برق منطقه اي خراسان از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

18-   اجراي كامل طرح اتوماسيون نمودن پست‌هاي سبزوار ، سلطان آباد و بيهق و تحويل و تحول سيستم اتوماسيون پست‌هاي شهدا، خواف 2؛ و تست، راه اندازي و تحويل پست ترشيز، پست 400 كيلوولت بجنورد، مدار 400 كيلوولت شادمهر- تربت جام و برنامه ريزي و اجراي موفقيت‏آميز آزمون‌هاي خودراه‌انداز نيروگاه‏هاي  نيشابور، شريعتي،  مشهد و قاين با هماهنگي شركت مديريت شبكه برق ايران

19-   تهيه چك ليست تحويل و تحول خطوط هوايي و زميني و تهيه فانكشن تست و دستورالعمل تست پايداري مطابق با نيازمندي‌هاي نرم‌افزار اتوماسيون جهت تست نرم‌افزار بومي اتوماسيون براي اولين با در كشور و انجام آن بر روي نرم‌افزار

20-   طراحي جديد و ساخت بانك خازني سيار با ظرفيت 2/7 و 6/9 مگاوار براي اولين بار در كشور


اقدامات دفتر روابط عمومي

1-  برگزاري مراسم ديدار نوروزي مديريت محترم عامل با کارکنان

2-  برگزاري مراسم افتتاح 10 پروژه شرکت باحضور وزير محترم نيرو

3-  برگزاري جلسات کارگروه سلامت اداري وصيانت ازحقوق شهروندي و جلسات کارگروه فرهنگ سازي،آموزش و اطلاع رساني

4-  برگزاري جلسات با شهرداري مشهد و مخابرات استان براي استفاده از ظرفيت آن سازمان در تابستان97

5-  برگزاري مسابقات ،برنامه هاي فرهنگي و مناسبتي (گراميداشت هفته دولت و...)

6-  برگزاري شوراي انسجام بخشي مديران روابط عمومي صنعت آب و برق استان هاي خراسان

7-  برگزاري سيزدهمين نمايشگاه بين المللي برق و کنفرانس بين المللي مهندسي برق مشهد

8-  هماهنگي‌ براي‌ بازديد مسئولان‌ ، دانشجويان‌ و دانش آموزان از تأسيسات‌ صنعت‌ برق‌ خراسان (80 نفر)

9-  پوشش خبري فعاليت ها و اقدامات شرکت

10-   برگزاري مصاحبه خبري مقام محترم مديريت عامل و معاونين (هفته دولت)

11-   ارسال پيامک هاي اطلاع رساني (تبريک هفته دولت، روزکارمند و...)

12-   پيگيري ، ارسال و انعکاس 205 مورد خبر در رسانه ها

13-   چاپ ماهنامه پيک برق خراسان و 1 نسخه ويژه نامه

14-   طراحي و تهيه 3 بروشور جهت پروژه هاي قابل افتتاح شرکت (بروشور افتتاح 10 پروژه شرکت- بروشور پست شهدا بروشور تونل انرژي شهدا)

15-   همکاري درتهيه کتاب "صنعت برق فراتر از يک قرن" و تهيه کتاب توفيقات ، افتخارات و دستاوردهاي صنعت برق

16-   اجراي نظرسنجي سنجش ميزان رضايت همکاران از خدمات بيمه دانا

17-   درج پيام هاي مديريت مصرف برق در چاپ آگهي ها

18-   برگزاري مسابقات قرآني-مرحله شرکتي ويژه همکاران و فرزندان آنان

19-   ساخت فيلم از پروژه هاي شرکت ( برق خراسان دريک نگاه)

20- برگزاري مسابقات ،برنامه هاي فرهنگي و مناسبتي و افتتاح پروژه هاي شرکت

21- برگزاري همايش آموزشي مسئولين فرهنگي و ائمه جماعات صنعت آب وبرق کشور

22-  برگزاري 4 جلسه کارگروه فرهنگ سازي ، آموزش واطلاع رساني براي گذر ازپيک سال98 و هماهنگي براي جلسه با:

23- امورمساجد استان خراسان براي استفاده از ظرفيت آن سازمان (2جلسه)

24- شرکت مخابرات خراسان براي استفاده از ظرفيت آن شرکت (4جلسه)

25- عقد تفاهم نامه صنعت برق خراسان با مخابرات براي گذر از پيک98

26- تجليل از همکاران بازنشسته درمحل کارآنان (8نفر)

27- همکاري در برگزاري پنجمين همايش معاونين طرح و توسعه شرکت هاي برق منطقه اي کشور

28- هماهنگي براي برگزاري جلسه مديريت عامل بانمايندگان مردم مشهد درمجلس شوراي اسلامي ، استاندار ، امام جمعه   ، شهردار مشهد ، مديريت بحران

29- هماهنگي‌ براي‌ بازديد مسئولان‌ ، دانشجويان‌ و دانش آموزان از تأسيسات‌ صنعت‌ برق‌ خراسان (40 نفر)

30- هماهنگي براي بازديد رئيس محترم کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ، مديرعامل محترم شرکت توانير و معاون محترم برنامه ريزي وامور اقتصادي شرکت توانير از پروژه هاي صنعت برق خراسان

31- استقبال از ميهمانان و مسئولين و هماهنگي براي بازديد آنان از پروژه هاي شرکت (استقبال و بدرقه وزير برق و انرژي کشور عراق و هيات همراه و هيات ترکمني باحضور معاون محترم برق وانرژي وزير نيرو و مديرعامل محترم شرکت توانير)

32- هماهنگي براي برگزاري مراسم تجليل از مديرعامل اسبق شرکت توزيع نيروي برق استان

33- ارسال پيامک هاي تبريک و اطلاع رساني ( دهه فجر، روزمهندس  و ...)

34- درج پيام هاي مديريت مصرف برق در چاپ آگهي ها و عملکد شرکت در بيلبوردهاي شرکت در طي دهه فجر

35- تهيه خبر و پوشش مراسم افتتاح پروژه هاي شرکت

36- مفروش نمودن و نصب دستگاه هاي خوشبو کننده هوا در نمازخانه شرکت و اجراي نظرسنجي از شرايط جديد

37- همکاري در برگزاري مسابقات قرآني مرحله استاني و کشوري ويژه همکاران و فرزندان آنان

38- ساخت فيلم از پروژه هاي شرکت (40 سال تلاش صنعت برق اتوماسيون پستها)


اقدامات مشاور نظارت بر توليد

1-     بررسي و تحقيق در باره وضعيت اعمال مديريت بر نيروگاه هاي منطقه بعداز تغيير ساختار و واگذاري آن ها به بخش خصوصي

2-     مشورت و مصاحبه با صاحب نظران امور نيروگاه ها در باره چالش هاي فعلي

3-     تدوين آيين نامه راهبري توليد برق منطقه

4-     نگارش ساختار و شرح وظايف دستگاه راهبري و نظارت بر توليد برق منطقه

5-     تدوين شاخص هاي فني ارزيابي نيروگاه ها

6-     نگارش شيوه نامه ارزشيابي عملكرد نيروگاه ها

7-     تدوين گزارش "طراحي سازوكار راهبري توليد برق منطقه"


اقدامات دفتر حقوقي

1-       اخذ 8 فقره دادنامه قطعي به نفع شرکت در پرونده هاي حقوقي و کيفري مطروحه

2-       تملک زمين توسعه پست 63 کيلوولت بهار

3-       انعقاد قرارداد واگذاري پست 132 کيلوولت ترشيز

4-       دريافت پروانه و پايانکار ساختماني  پست 132 کيلوولت رجايي

5-       رفع معارضين خطوط 400 کيلوولت بجنورد-اسفراين و خطوط 132 کيلوولت  شهرک صنعتي عطار و شهرک صنعتي خوسف

6-       طراحي بخش "املاک دفتر حقوقي در نرم افزار GIS شرکت" که با توجه به بومي بودن نرم افزار فوق، بي نياز از نرم افزارهاي بيروني مي باشيم

7-     اخذ 14 فقره دادنامه قطعي به نفع شرکت در پرونده هاي حقوقي و کيفري مطروحه

8-     رفع معارضين خط 400 کيلوولت ابوطالب (فاز 2) و ادامه اقدامات حقوقي جهت رفع معارضين خطوط 400 کيلوولت بجنورد-اسفراين و 132 کيلوولت  شهرک صنعتي عطار و شهرک صنعتي خوسف

9-     پيگيري و وصول بخشي از مطالبات شرکت بابت بهاي برق مصرفي از مشترکين فوق سنگين به مبلغ تقريبي 000/000/000/350 ريال


اقدامات دفتر هيئت مديره

1-     برنامه ريزي جلسات مديريت محترم عامل و برگزاري 28 جلسه هيئت مديره و 5 جلسه شوراي معاونين و مشاوران.

2-     پيگيري و انجام مكاتبات لازم با مجمع عمومي شركت و اخذ مجوزهاي مورد نياز

3-     انجام هماهنگي براي برگزاري و ارائه گزارشهاي مربوط به صورت هاي مالي عادي و سرمايه اي سال1396هيئت مديره شركت به مجمع عمومي ساليانه و ارسال گزارشات ادواري به دفتر مجامع.

4-     تدوين و ارائه "عكس نوشته و كليپ هاي مديريتي" براي جلسات هيئت محترم مديره، شوراي معاونين و مشاوران، كميسون توسعه مديريت و مراسم بازنشستگي كاركنان.

5-     هماهنگي و برگزاري جلسات "شوراي هماهنگي مديران وزارت نيرو در استان خراسان رضوي"

6-     همكاري با معاونت منابع انساني و دفتر روابط عمومي در تدوين و ابلاغ "دستورالعمل برگزاري جلسات هم انديشي مديران".

7-     برگزاري 2500 نفرساعت جلسات مقام محترم مديريت عامل با مديران، كارشناسان و كاركنان كليه معاونت ها و دفاتر مستقل براي تبيين فعاليت ها، طبقه بندي و اولويت بندي چالش ها و انتظارات، به منظور تدوين برنامه هاي عملياتي سال 1398.


اقدامات دفتر حراست

1-     تهيه اسناد حفاظت الكترونيك پست 400كيلوولت زكريا و ارائه به مجري پست جهت اجرا

2-     پيگيري روند طرح حفاظت الكترونيك و تجهيزات اكتيو 16 پست اتوماسيون پست‌ها از طريق معاونت بهره‌برداري و معاونت حفاظت فيزيكي حراست توانير و ارجاع به امور اتوماسيون جهت طي مراحل مناقصه

3-     برگزاري چهار جلسه مفيد و مؤثر در راستاي كارگروه حفاظت الكترونيك و هوشمند منطقه 8 كه رياست و دبيري اين كارگروه با حراست برق منطقه‌اي خراسان مي‌باشد

4-     تحويل دائم پروژه‌هاي نظارت تصويري پست‌هاي اسكان، فرزان، كوهستان

5-     نصب سه دستگاه دوربين در اداره مركزي شركت برق منطقه‌اي خراسان

6-     برگزاري آزمون تخصصي حفاظت فيزيكي و جسماني به‌صورت منظم از نيروهاي حفاظت فيزيكي حجمي در بازه زماني شش‌ماهه و تشويق نفرات برتر در هر آزمون

7-     برگزاري دوره آموزشي مشترك با بسيج جهت نيروهاي نگهبان در راستاي ايجاد دسته ويژه حفاظت فيزيكي مقابله با بحران و اغتشاشات شهري

8-     تحويل موقت حفاظت الكترونيك پست‌هاي 400كيلوولت خواف، جاجرم و بجنورد

9-     تنظيم برنامه ايجاد گشت زني در خطوط مهم در شهرستان‌هاي مشهد و نيشابور با همكاري نيروهاي ناجا و منابع طبيعي استان

10- تنظيم برنامه گشت زني توسط سر نگهبان از پست‌هاي اتوماسيون و ارائه گزارش مصور از پست‌ها

11- نظارت بر قرارداد پروژه نگهداري و تعميرات سيستم‌هاي نظارت تصويري پست‌ها وادارات

12- تهيه طرح حفاظت فيزيكي جهت پست‌هاي انتقال نيرو و فوق توزيع و كسب طرح حفاظتي برتر در سطح حراست‌هاي وزارت نيرو

13- نصب و راه اندازي موقت مركز نظارت تصويري در امور انتقال نيروي جنوب و شمال

14- پيگيري و اخذ تأييديه اسناد حفاظت الكترونيك پست كاويان از مشاور و حراست توانير با همكاري امور اتوماسيون


اقدامات مجري تامين منابع مالي

1-     اخذ گواهي دريافت 8 فقره اسناد خزانه اسلامي براي پروژه هاي شركت به مبلغ 184.628 ميليون ريال از محل بودجه سال 1396

2-     اخذ گواهي دريافت و تخصيص 8 فقره اسناد خزانه اسلامي براي پروژه هاي شركت به مبلغ 245.895 ميليون ريال از محل بودجه سال 1397

3-     اخذ گواهي اوراق تسويه خزانه اسلامي بابت بدهي تسهيلات وامي شركت از بانك تجارت به مبلغ 1.215 ميليارد ريال

4-     اخذ گواهي اوراق تسويه خزانه اسلامي بابت بدهي بانكي پيمانكاران به مبلغ 796.508 ميليون ريال از بانكهاي خصوصي

5-      اخذ گواهي اوراق تسويه خزانه اسلامي بابت تسويه بدهي اوراق مشاركت خاتمه يافته بانك ملي منتشره سال 1390 و 1391 به مبلغ 137.660 ميليون ريال

6-     شركت در جلسات كميته فني - بازرگاني خريد تجهيزات خطوط انتقال و فوق توزيع كشور به مبلغ 11.590 ميليارد ريال

7-     پيگيري مصوبات و پاسخگويي مكاتبات استانداري، خزانه و امور اقتصاد و دارايي و مركز سرمايه گذاري ، توانير و ... مرتبط با تأمين منابع مالي.

8-     پيگيري اخبار ،قوانين و شناسايي فرصت هاي تأمين منابع مالي و تلاش در جهت فرهنگ سازي استفاده از ابزارهاي نوين مالي در شركت

9-     تعامل و هماهنگي با دستگاه هاي بالا دستي ، استاني، نظارتي، درون سازماني و پيمانكاران در تأمين منابع مالي