بسمه تعالي

به لطف الهي و تحت توجهات حضرت ثامن الحجج عليه السلام، مديران و کارکنان خدوم و پر تلاش شرکت برق منطقه اي خراسان با هدف تأمين برق مطمئن و اقتصادي و خدمت به زائران محترم و مردم شريف سه استان خراسان رضوي، شمالي و جنوبي سال پر افتخار ديگري را پشت سر گذاردند.

در سال 1394 نيروگاه هاي منطقه با ظرفيت منصوبه 5167 مگاوات و قدرت عملي 4354 مگاوات مجموعاً 22762 ميليون کيلووات ساعت انرژي توليد نموده و حداکثر بار مصرفي در ساعت 22 روز سيزدهم تيرماه با رشد 2/4 درصدي نسبت به سال قبل به 3448 مگاوات رسيد. ظرفيت پست­هاي منطقه  با برقدار شدن پست هاي 400/132/20 کيلوولت خواف و جاجرم و 132/20 کيلوولت سجاد، اختصاصي سيمان غرب، مدولار کوهستان، مدولار صنعتي کاويان و موبيل درح به 13888 مگاولت آمپر و طول خطوط به 11502 کيلومتر مدار بالغ گرديد.

از اقدامات مهم انجام شده اين شرکت درسال 1394 در اجراي اقتصاد مقاومتي مي توان به کاهش شعاع تغذيه به منظور کاهش تلفات، اجراي طرح اتوماسيون و unmanned نمودن پست هاي فوق توزيع،  طراحي و توليد نرم افزار بومي سيستم اسکادا ملي (سام)، طراحي و توليد نرم افزار اتوماسيون پست ها (DCS) ، توسعه مشارکت بخش صنعت در مديريت بار (اجراي طرح ذخيره عملياتي) و نصب کنتورهاي AMI براي کليه مشترکين نام برد.

در سال 1395 که توسط مقام معظم رهبري به عنوان سال "اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل" نامگذاري شده ، اين شرکت قصد دارد اقدامات خود در حوزه اقتصاد مقاومتي را به صورت گسترده تري عملياتي نمايد.

از اهم  برنامه هاي شرکت در سال 1395 مي توان به استفاده از نرم افزار بومي سيستم اتوماسيون پست ها (DCS) در پست هاي جديد، پيگيري نصب و راه اندازي سيستم اسکاداي ملي در مراکز ديسپاچينگ محلي استان هاي خراسان و ساير استان ها با هماهنگي شرکت مديريت شبکه ايران، ادامه عمليات اتوماسيون نمودن پست هاي فوق توزيع،  نصب ترانس سوم پست تربت جام جهت افزايش ظرفيت انتقال انرژي به کشور افغانستان، توسعه استفاده از مولدين توليد پراکنده (DG) و پيگيري و رفع مشکلات تحويل زمين منطقه خواف براي نصب نيروگاه هاي بادي، پيگيري و تکميل بخش بخار نيروگاه هاي سيکل ترکيبي شيروان، فردوسي و کاوه و پيگيري اجراي طرح برکت (توسعه انرژي تجديد پذير) اشاره نمود.

بدينوسيله وظيفه ي خود ميداند از تلاش هاي خالصانه و مؤثر مديران و کارکنان صنعت برق خراسان تشکر و قدرداني نمايم.

محمدحسن متولي زاده

رئيس هيأت مديره و مديرعامل