بسمه تعالي

حمد و سپاس بي پايان مي گوييم خداوند قادر متعال را که به ياري او و عنايت امام رئوفمان در سالي که گذشت توفيق خدمتگذاري زائران و مجاوران حضرت رضا (ع) را به مجموعه کارکنان شرکت برق منطقه­اي خراسان عنايت فرمود.

 در سال 1396 با افتتاح يک واحد بخش بخار نيروگاه شيروان و يک واحد ديگر از نيروگاه شمس سرخس و 5 نيروگاه توليد پراکنده، ظرفيت نيروگاه ها به 5420 مگاوات رسيد که مجموعاً 22977 ميليون کيلووات ساعت انرژي توليد نمودند. حداکثر بار نياز مصرف نيز با رشدي 5/1 درصدي در ساعت 13:43 يکشنبه هجدهم تير ماه به 3723 مگاوات رسيد.

در بخش انتقال با برقدار شدن پست هاي 132 کيلوولت کيبرکوه، بينالود، مدولار پارس، فيروزه و موبيل شمس و پست هاي اختصاصي کاغذ پارسيان ، مدولار فولاد توسعه ملي ، پارس فولاد سبزوار و اسيد سيتريک و افزايش ظرفيت پست 400 کيلوولت تربت جام و 5 پست 132 کيلوولت و خط هاي بينالود کاغذ پارسيان، گناباد کيبرکوه، الکتريک پارس فولاد سبزوار و انشعاب فيروزه ظرفيت پست هاي منطقه به 14978 مگاولت آمپر و طول خطوط به 11722 کيلومترمدار بالغ گرديد.

از اقدامات مهم انجام شده شرکت در سال 1396 مي توان به افزايش ظرفيت پست ها به ظرفيت 910 مگاولت آمپر و برقداري بيش از 90 کيلومتر مدار خط انتقال و فوق توزيع و کسب رتبه برتر در اجراي موفقيت آميز طرح ذخيره عملياتي صنايع اشاره نمود. از اهم برنامه­هاي شرکت در سال 1397 مي توان از برقراري ارتباط اسکاداي 30 ايستگاه فوق توزيع در مراکز ديسپاچينگ، برنامه ريزي برگزاري آزمون جامع اپراتوري پست هاي فشار قوي، عملياتي نمودن بخش هاي اول و دوم طرح جامع مشهد و انعقاد قرارداد با متقاضيان جديد به ميزان 240 مگاوات نام برد.

اين مجموعه انعکاس دهنده گوشه اي از زحمات و تلاش هاي خالصانه همکاران اينجانب در سه استان خراسان رضوي، شمالي و جنوبي مي باشد که لازم مي­دانم از خدمات آن ها تشکر نموده و از درگاه خداي سبحان براي تمامي آنها و خانواده محترمشان سلامت ، سعادت و سال خوش و پر برکت مسألت نمايم.

محمد حسن متولي زاده

رئيس هيئت مديره و مدير عامل