بسمه تعالي

حمد و سپاس از آن پروردگار جهانيان است که به ياري و لطف او و با همت والا و تلاش خستگي ناپذير مجموعه کارکنان شرکت برق منطقه اي خراسان توانستيم سال 93 را با تأمين برق مطمئن و اقتصادي در راه خدمت به صنعت برق در سه استان خراسان رضوي ، شمالي و جنوبي پشت سر بگذاريم.

در سال 93 ميزان توليد انرژي نيروگاه هاي منطقه با ظرفيت منصوبه 5160 مگاوات و قدرت عملي 4132 مگاوات (در لحظه پيک) به  22703 ميليون کيلووات ساعت رسيد. حداکثر بار  مصرفي با رشد 7/2 درصدي نسبت به سال قبل در ساعت 21 روز پنجم مردادماه به 3364 مگاوات رسيد. ظرفيت پست­هاي منطقه  با برقدار شدن پستهاي فرزان، بزرگمهر ، ابن حسام، تپه سلام ، دوغارون، اسکان و ناظريه  به 13243 مگاولت آمپر و طول خطوط به 11396 کيلومتر مدار بالغ گرديد.

از اقدامات مهم انجام شده در سال 93 مي­توان به احداث پست بومي کمپکت ناظريه ، پياده سازي نرم افزارهاي بومي سيستم اتوماسيون پست ها و سيستم اسکاداي ملي (سام) ، تداوم اتوماسيون نمودن پستها، اجراي ديسپاچينگ خراسان شمالي ، اجراي موفق طرح هاي ذخيره عملياتي و تعطيلات و تعميرات ساليانه، تسويه بدهي­هاي بانکي، فروش انشعاب و تأمين برق به متقاضيان فوق توزيع ذکر نمود.

از اهم  برنامه هاي شرکت در سال 94 مي توان به اجراي طرح هاي مديريت بار و بهينه سازي مصرف و بخشي از طرح جامع شهر مشهد با استفاده از فاينانس، توسعه و پياده سازي نرم افزارهاي  بومي اتوماسيون پست ها و سام ، برنامه­ريزي و اجراي سيستم بهينه تعمير و نگهداري شبکه انتقال و فوق توزيع، اتوماسيون نمودن و اجراي طرح نظارت تصويري براي 12 پست ديگر، راه­اندازي مراکز ديسپاچينگ فوق توزيع خراسان جنوبي، سبزوار و پشتيبان مشهد و طراحي و احداث پست بومي کمپکت 132 کيلوولت در شهر مشهد، تکميل و بهره برداري از پستهاي 400 کيلوولت جاجرم، خواف، توسعه تربت جام و پستهاي فوق توزيع داراي اولويت ، پيگيري تکميل فاز بخار نيروگاه هاي شيروان، فردوسي، کاوه و نيروگاه هاي بادي منطقه خواف و نيروگاه هاي خورشيدي اشاره نمود.

در خاتمه از تلاش­ها و زحمات کليه همکارانم در مجموعه صنعت برق خراسان که حاصل آن اقدامات ارزشمند انجام شده و کسب افتخار و سربلندي براي شرکت بوده است تشکر و قدرداني مي نمايم.

محمدحسن متولي زاده

رئيس هيأت مديره و مديرعامل