فرم ثبت نام
نام*  
نام خانوادگی*  
نام پدر*  
کدملی(نام کاربری)*    
شماره شناسنامه*  
محل صدور*  
جنسیت*  
شماره تلفن همراه*  
تلفن محل کار*   فکس
آدرس محل کار*  
آدرس محل سکونت
بانک*   نوع حساب
شماره حساب*      
آدرس پست الکترونیک*   
رزومه آخرین حکم کارگزینی
رمز عبور*  
تکرار رمز عبور*