گروه تصویر:     نام تصویر:     
 
پست کمپکت 63 کيلوولت ناظريه
بيستمين کنفرانس شبکه هاي توزيع
جشنواره ايده هاي برتر در صنعت برق
سومين کنفرانس انرژي باد ايران
يازدهمين همايش بين المللي انرژي
تغييير زمان برگزاري چهارمين کنفرانس انرژي بادي ايران
تاکيد وزير نيرو بر توجه بيشتر به تحقيقات
رويش خاوران (جشنواره اختراعات منطقه اي بنياد نخبگان خراسان رضوي )
ثبت نام يازدهمين جشنواره کارآفرينان برتر ملي و استاني
فراخوان سي و يکمين کنفرانس بين المللي برق
هشتمين کنفرانس ملي مهندسي برق و الکترونيک ايران
دومين کنفرانس ملي دستاوردهاي نوين در برق و کامپيوتر
سومين کنفرانس و نمايشگاه بين المللي انرژي خورشيدي
دومين کنفرانس بين المللي پژوهش در علوم و مهندسي
نخستين کنگره بين المللي چالش هاي الکترونيکي
دومين کنفرانس بين المللي پژوهش در علوم و مهندسي
پنجمين کنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي برق
چهارمين همايش ملي مديران فناوري اطلاعات
چهارمين کنفرانس بين المللي مديريت استراتژيک
سومين کنگره بين المللي کامپيوتر، برق و مخابرات
سي و نهمين همايش شيمي نيروگاههاي کشور
سومين کنفرانس سيستم هاي اطلاعاتي
دومين کنفرانس بين المللي برق مکانيک ومکاترونيک
بهره برداري از آزمايشگاه سيستم هاي قدرت
دومين جلسه آشنايي با اولين رويداد فن آفريني برق و کامپيوتر
نهمين کنفرانس ملي مهندسي برق و الکترونيک ايران
هفته پژوهش
بيست و دومين کنفرانس شبکه هاي توزيع نيروي برق
بازديد معاونت محترم منابع انساني توانير از دستاوردهاي تحقيقاتي برق منطقه اي خراسان
بازديد معاونت محترم منابع انساني توانير از دستاوردهاي تحقيقاتي برق منطقه اي خراسان
بازديد معاونت محترم منابع انساني توانير از دستاوردهاي تحقيقاتي برق منطقه اي خراسان
بازديد معاونت محترم منابع انساني توانير از دستاوردهاي تحقيقاتي برق منطقه اي خراسان
سومين کنفرانس بين المللي در مهندسي برق، الکترونيک و کامپيوتر
سومين همايش ساخت داخل و بازسازي نيروگاهها
سومين همايش ساخت داخل و بازسازي نيروگاهها
هجدهمين کنفرانس ملي-دانشجويي مهندسي برق ايران
فراخوان ثبت نام چهارمين کنفرانس منطقه اي سيرد
سومين همايش ملي فناوري هاي نوين انرژي
اولين رويداد فن آفريني برق و کامپيوتر
همايش ملي بهينه سازي و داده کاوي در مهندسي برق و کامپيوتر
اولين همايش ملي ساخت داخل
سومين همايش نيروگاه هاي خورشيدي
اولين نشست مشترک صنعت برق و دانشگاه
اولين نشست مشترک صنعت برق و دانشگاه
pss سمينار
pss سمينار
pss سمينار
دومين کنفرانس حلقه هاي کنترل کيفيت
فراخوان ثبت نام چهارمين کنفرانس منطقه اي سيرد
دومين کنفرانس حلقه هاي کنترل کيفيت
بيست و يکمين کنفرانس شبکه هاي توزيع نيروي برق
سمينار نيروگاه
سمينار نيروگاه
سمينار نيروگاه
سمينار نيروگاه
سمينار نيروگاه
سمينار نيروگاه
سمينار نيروگاه
سمينار نيروگاه
چهارمين کنگره بين المللي اتوماسيون صنعت برق
سومين کنگره بين المللي فن آوري، ارتباطات و دانش
نخستين کارگاه تخصصي بين دانشگاهي سالانه مهندسي برق
دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري‌هاي محيط زيست
کنفرانس بين المللي انرژي هاي تجديدپذير ايران
کنفرانس ملي دانش و فناوري علوم مهندسي ايران
پنجمين کنفرانس انرژي پاک
دوازدهمين کنفرانس بين المللي مديريت پروژه
کنفرانس شبکه هاي هوشمند انرژي 96
سي و دمين کنفرانس بين المللي برق
پنجمين کنفرانس انرژي باد ايران
در صنعت آب و برق GIS چهارمين کنفرانس ملي کاربرد
اولين کنفرانس اصول مهندسي برق و کامپيوتر (PEC-2017)
کنفرانس ملي تحقيقات نوين در مهندسي برق، کامپيوتر و فناوري
چهارمين کنفرانس بين المللي کارآفريني (ICE2018) با تأکيد بر بهبود محيط کسب و کار
دومين کنفرانس بين المللي تحقيقات بين رشته اي
يازدهمين کنفرانس ملي تحليل پوششي داده ها
بيست و دومين کنفرانس شبکه هاي توزيع نيروي برق
يازدهمين کنفرانس حفاظت و اتوماسيون در سيستم هاي قدرت
سي و سومين کنفرانس بين‌المللي برق و ششمين کنفرانس فناوري نانو در صنعت برق
پنجمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم ها
سومين کنفرانس توسعه زير ساخت هاي انرژي
چهارمين کنفرانس ملي تکنولوژي در مهندسي برق و کامپيوتر
پنجمين کنفرانس سالانه ملي مهندسي برق، کامپيوتر و فناوري اطلاعات ايران
چهارمين کنفرانس انرژي بادي ايران
هشتمين کنفرانس فناوري و سيستمهاي الکترونيک قدرت ومحرکه هاي الکتريکي
دومين جشنواره شناسايي و توانمند سازي ايده هاي برگزيده ملي