بارگذاری...

 
بازديدكننده محترم : لطفا قبل از ورود به فرم سيستم جستجوي نامه به نكات ذيل توجه فرماييد:
مي توانيد گردش نامه ارسالي خود براي شركت برق منطقه ای خراسان را مشاهده و از آخرين وضعيت آن مطلع گرديد.
در اين فرم شماره ثبت، شماره ای است که نامه شما در دبیرخانه اين شرکت ثبت شده است. در صورت عدم اطلاع می توانید از دبیرخانه شرکت برق منطقه ای خراسان ( 8541031- 0511 ) سوال فرمایید.
شماره وارده، شماره نامه شما می باشد که برای شرکت برق ارسال نموده اید.
تاریخ وارده، تاریخ نامه شما می باشد که برای شرکت برق ارسال نموده اید.
تاریخ را بدون علامت " / " تايپ کنید مثل  13850709
هر چهار قلم اطلاعاتي در فرم بايستي تكميل گردد
چاپ اين صفحه