بارگذاری...

 رديف کد پیشخوان نام مسئول تلفن همراه مدیر دفتر تلفن تابت دفتر  شهرستان  آدرس دفتر قرارداد کد قدیم
11 72-1029 احمد نوری 9363120400 46131440 چناران خ امام خمینی 44پلاک 136 قرارداد 1023
24 72-1076 اعظم ایمانی نیا 9153822826 46124595 چناران خ طالقانی روبروی مخابرات قرارداد 1044
81 72-1174 سید علی اکبر سید موسوی  9153520080 43356012-43333733 نیشابور فلکه حافظ - بین فهمیده 19 و 21 قرارداد 1260
115 72-1248 محمد دانش 9155313054 2244033-4 تربت حیدریه خیابان فردوسی -حاشیه فلکه مسجد جامع - پست قدیم تلفن- 52238585 قرارداد 1250
124 72-1262 شرکت نوآوران آبادانی پایدار 9153529063 5513345901 نیشابور خ 17 شهریور - بین 17 شهریور 16 و 18 قرارداد 1178
132 72-1274 شرکت ارتباط نوید شرق 9155079366 34630015 فریمان خ امام موسی صدر پ 404 قرارداد 1185
202 72-1402 مجتبی قربانی 9105009036 34632001-3 فریمان نرسیده به خیابان امام خمینی 16 قرارداد فراخوان