گزارش تصویری
رضا اردکانیان، وزیر نیرو، با حضور در مشهد از 5 پروژه صنعت برق استان رونمایی کرد.
اخبار
پیک برق خراسان