• امروز : سه شنبه 29 آبان 1397

تقدیر مدیرعامل شرکت توانیر از شرکت برق منطقه ای خراسان

تقدیر مدیرعامل شرکت توانیر از شرکت برق منطقه ای خراسان
 تاریخ ایجاد : 12 آبان 1397 -- 14:18   تعداد بازدید : 105   

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خراسان، مهندس متولی زاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر با ارسال نامه اي ازمهندس ریاحی سرپرست شرکت برق منطقه ای خراسان ومجموعه همکاران ذیربط بخاطر انجام کلیه مراحل جذب اوراق تسویه خزانه توسط این شرکت درراستاي تسویه بدهی بانکی واهمیت بسزاي این امردر وضعیت مالی صنعت برق ، تقدیر نمود.

کلمات کلیدی :

نظر شما

 
ثبت نظر
پیک برق خراسان