• امروز : شنبه 30 تیر 1397

آشنایی با فعالیت هاي مرکز تخصصی اتوماسیون

آشنایی با فعالیت هاي مرکز تخصصی اتوماسیون
 تاریخ ایجاد : 04 بهمن 1396 -- 10:16   تعداد بازدید : 149   

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خراسان، مهندس سویزی معاون بهره برداری شرکت با ارسال گزارشی فعالیت هاي مرکز تخصصی اتوماسیون را به شرح ذیل بیان کرد.

اولین سیستم اتوماسیون در شرکت برق منطقه ای خراسان در پست400 کیلوولت شیروان در سال 1384 راه اندازي گردید و در ادامه نرم افزارهاي سیستم اتوماسیون در سایر پست­ها نصب، راه اندازي و مورد بهره برداری قرار گرفت. با توجه به سرعت توسعه نرم افزارها، شرکت­هاي برق منطقه­اي با چالش و محدودیت­هاي زیادي مواجه شدند که این شرکت از سال 1390 به منظور غلبه بر محدودیت­ها و استفاده بهینه از تجهیزات سخت افزاري و نرم افزاري و با نگرش تبدیل تهدید به فرصت ، احداث مرکز تخصصی اتوماسیون را با اهداف ذیل در دستور کار قرار داد:

تهیه و تدوین دستورالعمل هاي مورد نیاز در خصوص تحویل گیري و بهره برداري از پست هاي DCS در بخش نرم افزار و سخت افزار.

مطالعه و تحقیق در ارتباط بامباحث نرم افزاري جهت شناخت نواقص و معایب پست هاي DCS و ارائه راهکارهاي بهینه جهت رفع آنها.

مطالعه و تحقیق در ارتباط با مباحث نوین اتوماسیون.

دست یابی به دانش تخصصی و کاربردي در زمینه هاي نرم افزاري.

انتقال دانش فنی و برگزاري دوره آموزشی اپراتوري و مهندسی.

 

اقدامات انجام شده:

- طراحی و پیاده سازي برنامه تعمیر و نگهداري پست هاي DCS و نظارت مستمر بر آن.

- نظارت بر تحویل و تحول نرم افزار اتوماسیون بومی پست کوهستان .

- اجراي طرح پایلوت حفاظت گسترده مبتنی بر استاندارد 61850

- شناخت نواقص ومعایب پست هاي DCS و ارائه راهکارهاي بهینه درپست های400کیلوولت بیرجند و کاوه و پست132کیلوولت سپاد.

- تهیه و تدوین دستورالعمل هاي کاربردي برای پست های DCS

- همکاري با معاونت طرح و توسعه درخصوص بهینه سازي طرح پست هاي اتوماسیون جهت ارائه درکارگروه بهینه سازي پست ها(شرکت توانیر).

- تهیه مستندات کاربردي در راستاي کسب دانش فنی و رفع معایب پست ها.

- ارائه مقالات در کنفرانس های معتبر و ارائه گزارش در سمینارهای تخصصی.

 

با توجه به افزایش تعداد پست­های DCS و لزوم انجام مشخص اقدامات تخصصی، فعالیت­ها وشرح وظایف دفتر فنی انتقال و دفتر برنامه­ریزی ارتباطات و اتوماسیون شبکه ، بازنگری شد و در همین راستا دفتر برنامه­ریزی ارتباطات و اتوماسیون شبکه ذیل معاونت بهره برداری قرار گرفت که بخش نرم­افزار و کنترل پست­های DCS و فعالیت­های نظارتی مرتبط، توسعه نرم­افزار بومی اتوماسیون و امنیت سایبری توسط این دفتر انجام می گردد و کلیه اقدامات مرتبط با حفاظت شبکه، سیستم های حفاظت­ نوین و گسترده توسط دفتر فنی انتقال انجام می­شود.

برنامه های آتی:

تجاری سازی و توسعه نرم افزار اتوماسیون بومی

امنیت سایبري پست هاي اتوماسیون.

تهیه دستورالعمل هاي بهره­برداري از سیستم اتوماسیون با در نظر گرفتن برندهاي مختلف.

مطالعه و تحقیق در مورد فناوري هاي نوین پست هاي اتوماسیون

بهینه سازي پست هاي DCS جهت ارتقای بخش سخت افزاري و نرم افزاري و کاهش نواقص و افزایش قابلیت اطمینان پست.

تهیه کتاب و جزوات در خصوص اتوماسیون پست و پروتکل هاي ارتباطی مربوطه.

برگزاري دوره هاي آموزشی مهندسی و اپراتوري.

کلمات کلیدی :

نظر شما

 
ثبت نظر