آمارکارکنان
 فعالیتهای آموزشی
 جداول تفصیلی

 تعداد مشترکان
  مصرف مشترکان
 جداول تفصیلی

  شبکه توزیع زیر بار
  فعالیتهای انجام شده
  برق رسانی به روستاها
  حداکثر بار
  جداول تفصیلی توزیع

  احداث خطوط
  احداث پست
  شبکه انتقال و فوق توزیع
  جداول تفصیلی انتقال

  قدرت نامی
  خاموشی ها
  تبادل انرژی
  سوخت مصرفی
  حداکثر بار همزمان
  تولید و انرژی تحویلی
 جداول تفصیلی تولید

 

 

بسمه تعالی

khorasan

سالی دیگر بر صنعت برق خراسان در همجواری با بارگاه حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) گذشت سالی که با تحولات اساسی در صنعت برق از جمله استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق همراه بود.

رشد سریع مصرف انرژی در مناطق تحت پوشش شرکت برق منطقه ای خراسان مجموعه برق خراسان را برآن داشته تا با تلاش و کوشش صادقانه با هدف تأمین انرژی برق  پایدار و با کیفیت در چهارچوب برنامه ها و اهداف استراتژیک شرکت اقدامات مؤثری را به مرحله اجرا درآورد. درکارنامه حاضر برآنیم تا تصویری روشن و اجمالی  از  تلاش ها و دستاورهای کارکنان این مجموعه را در قالب آمار و شاخصهای فنی ارائه گردد.

در سال 1386 با تکمیل و راه اندازی 4 واحد نیروگاه فردوسی و همچنین تکمیل یک واحد باقیمانده نیروگاه شیروان و نصب واحدهای باقیمانده نیروگاه بادی بینالود جمعا 800 مگاوات به ظرفیت منصوبه نیروگاههای استان اضافه گردید و در نتیجه جمع ظرفیت نصب شده نیروگاهی به 4234 مگاوات بالغ شد. شروع عملیات اجرایی نیروگاههای قاین و سرخس ، همچنین انجام مقدمات اولیه جهت احداث نیروگاههای سبزوار و تربت حیدریه از اقدامات انجام شده در بخش تولید بود.

در این سال علاوه بر تکمیل مطالعات جامع شبکه و تعیین پستهای مورد نیاز تا سال 1393 برای استانهای خراسان ، در بخش انتقال عملیات احداث 4 دستگاه پست 400 کیلوولت ابوطالب ، سبزوار ، خلیل و بیرجند و 800 کیلومتر خط 400 کیلوولت در دستور کار شرکت قرار داشت که با تکمیل اجرای خط 400 کیلوولت قاین- بیرجند و بهره برداری از آن با ولتاژ 132 کیلوولت مشکل افت ولتاژ و محدودیت انتقال به استان خراسان جنوبی تا حدودی برطرف گردید.

در بخش فوق توزیع نیز در سال 86 ،16 پروژه با اعتباری بالغ بر 340 میلیارد ریال تکمیل و به بهره برداری رسیدند که مهمترین این پروژه ها عبارتند از پستهای 132 کیلوولت شهرک صنعتی توس ، باقران در بیرجند ، فتح آباد در نیشابور ، امامیه ، سیس آباد و ماشین ابزار در شهرستان مشهد و مدولار تایباد 2 و خطوط 132 کیلوولت مربوطه .

حداکثر بار مصرفی شبکه برق خراسان به 2828 مگاوات رسید که نسبت به سال گذشته 3 درصد افزایش داشته و همچنین میزان مصرف انرژی الکتریکی به 13110 هزار مگاواتساعت بالغ گردید.

در بخش توزیع نیز با توجه به استقلال شرکتهای توزیع در نیمه دوم سال ، پروژه های در دست اقدام این بخش تا پایان سال به اتمام رسیده که جمعا 694 کیلومتر شبکه فشار متوسط ، 383 کیلومتر شبکه فشار ضعیف و 1759 دستگاه پست 20 کیلوولت با ظرفیت 231 مگاولت آمپر در سطح سه استان نصب گردید و تعداد 63 روستای دیگر نیز برقدار شدند که به این ترتیب حدود 8/99 درصد خانوارهای روستایی از نعمت برق برخوردار شدند. با اضافه شدن حدود 100 هزار مشترک جدید در سال گذشته تعداد کل مشترکان برق در استانهای خراسان به 2109000 مشترک بالغ گردید.

در خاتمه لازم می دانم از تلاشهای شبانه روزی کلیه همکاران صنعت برق در سطح استانهای خراسان رضوی و شمالی و جنوبی که دلسوزانه در جهت تامین برق مردم تلاش نموده اند تشکر و قدرانی نمایم .

 

مدیرعامل

سید محمد رضا فخرنبوی