نام کاربری  ٌ
  رمز عبور
 
 
گزارش همایش
در اردیبهشت ماه سال 92 همايش مديريت مصرف انرژي در صنايع خراسان با رويکرد آگاه سازي و جلب مشارکت مشترکين در طرح تعطيلات و تعميرات صنايع استان هاي خراسان توسط دفتر خدمات مشترکین، مدیریت مصرف و وصول درآمد شرکت برق منطقه ای خراسان برگزار شد. در اين همايش که جمعي از مديران و کارشناسان اين شرکت و شرکت هاي توزيع نيروي برق مشهد، خراسان رضوي، شمالي و جنوبي و صنايع استان هاي خراسان حضور داشتند، معاون برنامه ريزي و تحقيقات برق خراسان در سخناني اظهار داشت : در رويکرد صنعت برق کشورهاي پيشرفته به توسعه ظرفيت نيروگاهها با درنظر گرفتن مديريت سمت تقاضا توجه ويژه اي شده است . دکتر رجبي با اشاره به اينکه هزينه کرد در بهينه سازي مصرف انرژي در کشور ما نسبت به بخش توليد بسيار پايين تر است خاطر نشان ساخت : در مديريت بخش تقاضا دو بخش مهم استفاده از تجهيزات پرراندمان و در مرحله بعد مديريت و جابجايي بار مصرفي در ساعات پيک بار ضمن حفظ توليد صنايع مورد توجه است، صنايع مي توانند از انرژي ارزانتر و مشوق هاي وزارت نيرو استفاده کنند. وي با اشاره به اينکه طرح تعطيلات و تعميرات صنايع همزمان با اوج مصرف تابستان است افزود: در اين ساعات بدليل گرماي هوا توليد نيروگاهها کاهش مي يابد که کمک صنايع در اين فصل مهم خواهد بود . وي با اشاره به اينکه در راستاي طرح تعميرات و تعطيلات در سال گذشته شرکت برق خراسان توانسته است بالغ بر 8 ميليارد ريال مشوق به صنايع بزرگ استان پرداخت نمايد افزود: اميدوارم با همکاري صنايع و مشارکت فعال آنها در طرح تعطيلات و تعميرات اين مبلغ در سال جاري افزايش مي يابد . وي همچنين اظهار داشت: در سال گذشته با اجراي اين طرح 76 هزار کيلووات از مصرف ساعات اوج بار شبکه خراسان کاسته شده است . دکتر رجبي در ادامه گفت : ظرفيت منصوبه نيروگاهها در سطح استان هاي خراسان بيش از 5 هزار مگاوات مي باشد و شاخص هاي کيفي نيز در مقايسه با کشور در حد بسيار مطلوبي است بطوري که شاخص انرژي توزيع نشده يک پنجم کشور ، تلفات شبکه نيز 5 درصد کمتر از متوسط کشور است و مصرف سالانه استانهاي خراسان در زمينه انرژي برق 9/7 درصد رشد دارد و در سالهاي اخير سهم مصرف انرژي در صنايع از 22 درصد به 6/26 درصد رسيده است که در اين بخش آمادگي داريم ظرفيت موجود را به صنايع اختصاص دهيم . در ادامه اين همايش مدير دفتر خدمات مشترکين ، مديريت مصرف و وصول درآمد شرکت برق خراسان اظهار اميدواري کرد در سال حماسه سياسي ، حماسه اقتصادي ، شرکت برق خراسان با برنامه ريزي و همکاري صنايع بزرگ استان و با اجراي مناسب طرح تعميرات و تعطيلات صنايع در زمان اوج بار بتواند گامي مؤثر در اين راستا بردارد . مهندس لگزيان با اشاره به اينکه افزايش مصرف در زمان اوج بار باعث ايجاد محدوديتهايي براي صنعت برق مي گردد و از جمله کاهش سطح توليد نيروگاهها ، افزايش هزينه هاي توليد و افزايش تلفات را در بر خواهد داشت خاطر نشان ساخت : همکاري صنايع با طرح تعطيلات و تعميرات در زمان اوج بار مي تواند در تداوم و پايداري شبکه و توزيع مطلوب انرژي در سطح استان بسيار مؤثر باشد . اين مقام مسئول در برق خراسان موانع سرمايه گذاري در بخش توليد را هزينه بر بودن نصب تأسيسات نيروگاهي ، زمان بر بودن ، مشکلات حقوقي و زيست محيطي عنوان کرد و يادآور شد : براي عبور از اين موانع مي توان با جابجايي زمان کار تجهيزات پرمصرف صنايع ، عدم کاربرد تجهيزات غيرضروري در زمان پيک بار و همزمان سازي تعميرات و تعطيلات صنايع بزرگ در زمان اوج بار ، تابستان سال جاري را نيز بدون هيچ مشکلي طي کنيم و در عين حال صنايع نيز ميتوانند از تخفيفات قابل توجه اين طرح در بهاي برق مصرفي استفاده کنند . مهندس لگزيان زمان شروع طرح تعطيلات و تعميرات را از 15 خرداد تا 15 شهريور عنوان کرد و افزود : در سال گذشته با همکاري صنايع در اين طرح در تاريخ 24 مرداد ماه که زمان اوج بار شبکه سراسري بود 188 مگاوات صرفه جويي صورت گرفت . همچنين در ادامه همايش دکتر شاهرخي استاد دانشگاه درخصوص راهکارهاي پيشرفته مديريت مصرف در صنايع سخناني ايراد کرد و اظهار داشت : باتوجه به اينکه صنايع کشور 3 الي 4 برابر صنايع دنيا انرژي مصرف مي کنند بايد سيستم مديريت انرژي فراگير را در صنايع بزرگ اجرا کنيم. در پايان مراسم به صنايع بزرگ استان که سال گذشته بيشترين همکاري را در کاهش مصرف انرژي و همکاري با طرح تعميرات و تعطيلات سالانه را برق خراسان داشتند لوح تقدير اهداء شد و همچنین از چهار صنعتی که سه سال متوالی در طرح حضور داشتند با اهدای تندیس تقدیر به عمل آمد. بروشورهایی نیز در جهت آگاه سازی و جلب همکاری مشترکین در طرح تعطیلات و تعمیرات با توضیحات کامل نحوه اجرای طرح، مفاد آن و عوامل موثر در محاسبه تخفیفات تهیه گردیده بود که در همایش مذکور توزیع گردید